Vilka följder har en könsneutral äktenskapslag?

Vad händer när man förändrar äktenskapsbegreppet? Nu behöver vi inte längre bara försöka gissa vilka följderna kan bli. Det kommer hela tiden nyheter från olika håll av världen vad som har hänt i länder där man lever enligt det nya äktenskapsbegreppet. Många av nyheterna handlar om en ny verksamhetskultur. Något som den senaste tiden har...

Vad händer när man förändrar äktenskapsbegreppet? Nu behöver vi inte längre bara försöka gissa vilka följderna kan bli. Det kommer hela tiden nyheter från olika håll av världen vad som har hänt i länder där man lever enligt det nya äktenskapsbegreppet. Många av nyheterna handlar om en ny verksamhetskultur. Något som den senaste tiden har väckt mycket diskussion är fallet med ett av världens kändaste teknologiföretag Mozillas – webbläsaren Firefox skapares – verkställande direktör Brendan Eich. Eich sade nyligen upp sig från sin tjänst efter att ha arbetat i företaget i över tio år. Orsaken var en påtryckningskampanj på nätet mot företaget efter att det framkommit att Eich år 2008 med 1000 dollar hade stött en kampanj för att bevara äktenskapet mellan man och kvinna.

Stödet var inte kopplat till hans arbete, utan gavs av honom som privatperson. Det finns inga bevis på att Eich skulle ha uttalat sig negativt om homosexuella eller behandlat dem dåligt som arbetstagare. Han hade bara en annan uppfattning om äktenskapet. Det räckte för att dejtingsajten OkCupid skulle inleda en kampanj mot honom och uppmana sina 3,5 miljoner användare att låta bli att använda Firefox. Kampanjen lyckades och Brendan Eich blev tvungen att avgå från tjänsten som verkställande direktör för Mozilla.

Mozillas uttalande i ärendet är i sin skenhelighet och intolerans ironiskt. I uttalandet sägs att man i företaget tror på både jämlikhet och yttrandefrihet och välkomnar olika uppfattningar oberoende av ålder, kultur, kön, språk, ras, sexuell läggning och religiös uppfattning. I praktiken får alla alltså föra fram sin åsikt, men ifall den är felaktig, kan det leda till att man mister jobbet.

Liknande inkonsekvent och selektiv tolerans har förekommit i många sammanhang i länder som gått igenom förändringen när det gäller äktenskapsbegreppet. Personer inom olika yrkesgrupper har stött på diskriminering helt enkelt för att de i praktiken genom ord och handling har hållit fast vid det traditionella äktenskapsbegreppet. Ett annat exempel på en som lidit på grund av denna trend av en ny form av diskriminering och intolerans är den engelska gatuevangelisten John Craven, som år 2011 anhölls för att han offentligt i Manchester i Storbritannien hade läst ett bibelord som talar om homosexualitet. Craven har nu slutligen fått 16 500 euro i ersättning för lidande genom en förlikningsprocess med polisen. Ersättningen betalas för olaga anhållande och häktning samt för brott mot de mänskliga rättigheterna. Craven hade varit på gatan för att evangelisera när två tonårspojkar hade kommit fram och frågat vad han undervisar om homosexualitet. Craven svarade med att läsa från Bibeln vad den lär om utövad homosexualitet. Han påminde om att Gud hatar synden men älskar syndaren. Följden av detta var att han anhölls, något som nu konstaterats olagligt.

Det återstår att se hur långt man i Finland går i samhället och kyrkan i diskriminering och förföljelse av dem som stöder det traditionella äktenskapsbegreppet. Hur som helst: “I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” (Upp 4)