Vems Gud är stor?

Som en följd av Paris råa terrordåd har man i flera dagar på olika håll i världen gråtit, uttryckt solidaritet och funderat på orsaker och följder. Det verkar klart att Isis, som påtagit sig ansvaret för terrordåden, ligger bakom attackerna i Paris. Europa vaknade upp till hur skoningslöst och osläckbart det hat är som inspirerar...

leif-pkSom en följd av Paris råa terrordåd har man i flera dagar på olika håll i världen gråtit, uttryckt solidaritet och funderat på orsaker och följder. Det verkar klart att Isis, som påtagit sig ansvaret för terrordåden, ligger bakom attackerna i Paris.

Europa vaknade upp till hur skoningslöst och osläckbart det hat är som inspirerar denna muslimska terroristorganisation. ”Gud är stor” ropade terroristerna när de dödade. De talar inte om kristendomens Gud. De talar om en totalt annorlunda gud. Isis söker sin inspiration från Muhammeds läror och exempel, så som de tolkar Koranen och andra heliga texter inom islam.

Generalen för Mellanösterns specialoperationsstyrkor Michel K. Nagata har konstaterat om Isis: ”Vi förstår inte rörelsen och innan vi gör det, kan vi inte vinna över den.” När man kommer över chocken och sorgen, börjar den långa vägen mot att besegra terrorismen i tanke och handling hos dem som stöder terrorism. Det kan inte ske utan att man går till roten med detta sätt att tänka. Isis är inte bara en politisk och ideologisk rörelse, den är också en religiös rörelse, i vars kärna det finns en bestämd, stark, uttryckligen islamisk teologi (lära om Gud).

Den internationellt erkända forskaren Craig A. Evans, som för ett år sedan var gäst vid teologidagarna Finland, har tillsammans med en annan forskardoktor Jeremiah J. Johnston skrivit en ny bok Jesus and the Jihadis (”Jesus och jihadisterna”, ej översatt till svenska). I boken konstaterar de: ”I stället för att Islamiska staten (Isis) skulle vara en oislamisk förvrängning av Koranen och hadith, strävar den i sin kärna till att hålla sig till och förverkliga Muhammeds och islams läror.” Enligt dessa forskare ”visar en ärlig och noggrann läsning av islams heliga texter och traditioner att Muhammed inte bara skulle ansluta sig till Islamiska staten, utan han skulle leda den”.

Åtminstone inom Isis styrkor tänker man så här. Visst var Muhammed utan tvekan också en militär ledare. Genom att läsa Koranen och islamisk tradition som berättar om Muhammeds liv, kan var och en själv ta reda på ifall en dylik tolkning är riktig. En stor del av Koranen handlar om hur man ska förhålla sig till dem som tror annorlunda.

Det är erkänt att Isis dödar också andra muslimer som man anser vara irrläriga. Samtidigt måste man komma ihåg att majoriteten av muslimerna bara vill leva ett normalt liv i fred med sina medmänniskor. Det är mycket viktigt att ingen beskylls för något som han inte representerar. Det skulle verkligen vara tragiskt ifall de muslimer som flytt undan extremistisk islamisk terror beskylls för just det som de flytt ifrån.

Nu när Isis terror når ända in i Europas hjärta, verkar Europa och resten av världen vakna upp för att militärt bekämpa Isis. Vad gör då Mellanösterns övriga islamiska stater? Hjälper de genom att stoppa den radikala tolkning av islam som sprider sig i dessa länder?

Att kämpa mot Isis bara med militära medel räcker inte. Mot islamisk terrorism behövs också ett djupt ideologiskt och teologiskt svar. Dessutom behövs kristet hjälparbete. Jesustroendes uppgift är att i ord och handling berätta och visa hur en totalt annorlunda teologi och praxis växer fram ur Nya testamentet, Jesu undervisning, liv, död och exempel.