Kallad att tjäna just för denna tid

Hur skulle det ha varit att leva som kristen under det första århundradet? Eller under reformationen i Tyskland eller i 1700-talets Frankrike? Vi får aldrig uppleva det, eftersom vi lever här och nu, idag. Det är viktigt att vara medveten om att i Guds plan är vi satta att leva och tjäna just för en...

leif-pkHur skulle det ha varit att leva som kristen under det första århundradet? Eller under reformationen i Tyskland eller i 1700-talets Frankrike? Vi får aldrig uppleva det, eftersom vi lever här och nu, idag.

Det är viktigt att vara medveten om att i Guds plan är vi satta att leva och tjäna just för en tid som denna. De som utför andligt arbete måste utvärdera sitt arbete. Det är ändå inte helt enkelt. Det är alldeles för lätt att göra en felbedömning i en eller annan riktning. Den slutliga bedömningen av oss alla och vårt arbete görs av Gud.

Vid slutet av året är det ändå bra att stanna upp och titta bakåt. I tidningen Uusi Tie har vi samlat några av det gångna årets höjdpunkter för en av de andliga rörelserna, Folkmissionen. Mycket förblir ändå osagt. Andra missionsorganisationer och rörelser kunde berätta väldigt mycket till.

Främst står tacksamheten för Guds nåd, ledning och hjälp. Det finns många hinder för ett framgångsrikt andligt arbete: den egna syndfullheten, konflikter, diffus och till och med felaktig teologi, brist på medel, motstånd mot arbetet och så vidare. I ljuset av allt detta är det en stor Guds nåd att arbetet ändå går framåt år efter år. Guds ord intar nya hjärtan. Människor kommer till tro. Församlingar föds och missionsarbetet avancerar. Alldeles speciella glädjeämnen är de nyss färdigställda nya bibelöversättningarna, nya troende och döpta samt nygrundade församlingar.

Men det finns också många andra glädjeämnen, små och stora bönesvar. Människor har fått hjälp i sina problem, stöd och tröst i motgångar och sjukdomar. Det har gjorts inspirerande barn- och ungdomsarbete. Genom utvecklingsbistånd har man dessutom i olika länder kunnat ge mycket konkret hjälp och bidra till att levnadsförhållandena har utvecklats. Det finns mycket att tacka Gud för. All pris och ära för arbetet tillhör honom.

Josua, ledaren för Israels folk på 1300-talet f.Kr., konstaterar i ett avgörande skede till sitt folk: ”ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren, er Gud, har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er, inget har slagit fel.” (Jos 23:14) Fastän det handlade om en slags slutrapport för Josuas eget liv, var det bara en mellanrapport i Guds folks historia. Vandringen fortsatte och fortsätter ännu idag. Också vi, dagens kristna, är fortfarande en del av detta vandrande Guds folk. Alla våra rapporter och översikter är i detta livet endast mellanrapporter. Den slutliga bedömningen av vår väg, vårt liv och arbete görs efter detta livet, vid den yttersta domen.