Koeteltu usko

Jumala haluaa koetella ja samalla näyttää meille itsellemme, otammeko uskonasiat vakavasti ja tosissaan. Usko ei ole leikin asia.

Kun uskoa koetellaan

Miksi? ”Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun minua näin rangaistaan?” ”Jos Jumala on hyvä ja rakastaa meitä, miksi hän antaa tapahtua tällaista?”

Vuorisaarnan Jumala

Jeesus puhui Jumalasta ennen kaikkea Isänä. Kuuluisimmassa puheessaan, Vuorisaarnassa, Jeesus puhuu Jumalasta Isänä peräti 17 kertaa.

Kerubien ja miekan sanoma

Kun ihminen karkotettiin paratiisista, kerubit ja miekka asetettiin vartioon. Jukka Norvanto lähti selvittämään niiden symboliikan salaisuutta.

Elia – Kuningasten kirjat, osa 2

Salomon kuoleman jälkeen valtakunta jakautui kahtia. Pohjoisen kymmenen heimoa alkoivat kantaa nimeä ”Israel” tai ”Efraim” ja etelän kaksi heimoa nimeä ”Juuda”.