Rohkeuden lähteelle

Englanninkielinen sanonta ”Don´t loose heart”, muistuttaa, että kamppailujen ensimmäiset erät käydään aina sydämessä. Israelin kansa kompastui sisäiseen vapinaan luvatun maan kynnyksellä.

Maksanko sukuni valinnoista?

Israelin ja Juudan kuninkaiden historia käydään Vanhassa testamentissa läpi erityisesti siitä näkökulmasta, minkälainen kuninkaiden jumalasuhde oli.

Perhe on Jumalan nerokas keksintö

Harvat Raamatun kuvaamat perheet saivat kokea pelkkää seesteistä perheonnea. Tragediat eivät kuitenkaan estäneet Jumalan hyvien suunnitelmien toteutumista yksilöiden ja perheiden elämässä.

Jumalan sana jyrää muut auktoriteetit

Luterilaisen uskonpuhdistuksen suuri löytö oli, että ihminen pelastuu yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta. Näiden kolmen yksin-lauseen lisäksi uskonpuhdistuksen keskeinen iskusana oli yksin Raamattu, sola Scriptura. Mitä se tarkoittaa?