Hyvä paimen (Joh. 10:1–21)

Jeesukseen uskomalla saamme luottavaisin mielin lähestyä Jumalaa ja olla varmoja pelastuksesta. Täällä maan päällä seuraamme Jeesuksen ääntä ja kuljemme hänen johdatuksessaan, mutta taivaassa saamme vihdoin nähdä Hyvän paimenemme kasvoista kasvoihin.

Raamatun opettaminen voi olla maallikon kutsumus

Jorma Tarhio, Kalevi Komppa, Riitta Paajanen ja Kaisa Koivula ovat Raamatunopetusakatemian käyneitä raamatunopettajia. Heitä yhdistää paitsi se, etteivät he ole opiskelleet teologiaa, myös yhteinen intohimo Raamatun tutkimiseen ja opettamiseen.