”Tuskin maltan odottaa taivaaseen pääsyä”

Ensimmäisistä kristityistä on sanottu, että he olivat tunnetumpia kuolemantyylistään kuin elämäntyylistään. Heidän elämänsä poikkesi monella tavalla muiden ihmisten elämäntavasta, mutta heidän hautajaisensa olivat vielä poikkeuksellisemmat.

Miksi perinteinen lähetystyö on edelleen välttämätöntä?

”Lähetyskenttä alkaa kotioveltamme,” ”Kristinuskon tilanne pääkaupunkiseudulla on huonompi kuin Etiopiassa”. Näin sanomalla on haluttu kiinnittää huomiota siihen, että Suomessa on kasvava määrä ihmisiä, jotka eivät kuulu mihinkään kristilliseen seurakuntaan.

Ylistys – enemmän kuin musiikkia

Kristillisissä seurakunnissa ja järjestöissä puhutaan tänä päivänä paljon ylistämisestä. Puhutaan ”ylistyksen johtajasta”, ”ylistyslauluista” tai ”ylistyskuorosta”.