Hyvä uutinen ja huono kysymys

Ihminen voi päästä taivaaseen ainoastaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Hän kärsi meille kuuluvan pyhän Jumalan rangaistuksen meidän sijaisenamme.