Evangelist ända till slutet

Världens mest kända evangelist, 97-åriga Billy Graham har de senaste åren gett ut en ny bok så gott som varje år. Varenda en av dem har man tänkt att är den sista. Det återstår att se ifall boken Where I Am: Heaven, Eternity, and Our Life Beyond (ung. Var jag är: Himlen, evigheten och vårt…

leif-pkVärldens mest kända evangelist, 97-åriga Billy Graham har de senaste åren gett ut en ny bok så gott som varje år. Varenda en av dem har man tänkt att är den sista. Det återstår att se ifall boken Where I Am: Heaven, Eternity, and Our Life Beyond (ung. Var jag är: Himlen, evigheten och vårt liv på andra sidan), som kom ut i slutet av förra året, verkligen blir den sista. Där tar Billy Graham upp ett tema som han behandlar utgående från varje bok i Bibeln. Han visar hur det genom hela Bibeln talas om räddade och förlorade: om två vägar, om val, frälsning eller förtappelse, om att tro på Jesus eller förkasta honom, om evigt liv eller evigt straff, himmel eller helvete. Han visar hur frälsningen är en gåva som är gratis för oss, men kostade allt för Jesus.

Evangelisten Billy Graham har predikat ”live” för en större mängd människor än någon annan människa som någonsin levt, på alla kontinenter och i 185 länder. Värdig sitt uppdrag, sitt anseende och sin gåva evangeliserar han ända till slutet. Genom berättelser, exempel och Bibelord vädjar han i sin nyaste bok till läsaren att tro på Jesus. Tvärtemot många andra, utmålar inte Graham någon lätt väg för den som vill följa Jesus. I boken talas det också klart om helvetet. Graham försöker inte mildra helvetets verklighet och Bibelns undervisning om det. Helvetet är bokstavligt talat hopplöshetens, mörkrets och kärlekslöshetens eviga boning.

När man läser Billy Grahams texter kommer man att tänka på hur Gud för varje tidevarv efter Kristus har gett dem som vädjar, uppmanar och troget förkunnar Guds ord för den egna generationen. Några av dem har liksom Graham varit berömda offentliga personer som till och med fått träffa flera presidenter. Andra har varit okända som troget har berättat och vittnat om Jesus för sina närmaste. Det är en stor Guds nåd och kärlek att han sänder sina budbärare om och om igen att berätta, varna och vädja till människorna.

Alla tror inte. Alla trodde inte heller när Jesus själv gick här på jorden och talade till människorna. Och inte tror alla nu heller när han talar genom sina ordets tjänare. Billy Graham har på många sätt varit framgångsrik i sin uppgift. Men största delen av åhörarna har inte trott på honom heller eller på hans världsberömda son, evangelisten Franklin Graham. Miljoner har hört men förkastat deras budskap.

Det är ändå talande att följa hur Billy Graham, som redan har nått hundratals miljoner människor genom sina evangelisationsmöten, filmer och böcker, fortfarande fortsätter som evangelist ända till slutet, till det sista andetaget. Ingen annan behöver vara Billy Graham, men alla vi som tror på Jesus är också vi hans vittnen ända till slutet.