Vart försvann protestanterna från Europa?

Den amerikanska tidningen Newsweek publicerade den 24 februari en artikel där kyrkoherden i Martin Luthers egen kyrka, Wittenbergs stadskyrka, Johannes Block i rubriken frågar sig: ”Vart har alla protestanter försvunnit?” Här i Wittenbergs kyrka predikade Luther en gång i tiden mot förfallet i den katolska kyrkan och fick till stånd reformationen. Här i kyrkan vigdes…

Den amerikanska tidningen Newsweek publicerade den 24 februari en artikel där kyrkoherden i Martin Luthers egen kyrka, Wittenbergs stadskyrka, Johannes Block i rubriken frågar sig: ”Vart har alla protestanter försvunnit?” Här i Wittenbergs kyrka predikade Luther en gång i tiden mot förfallet i den katolska kyrkan och fick till stånd reformationen. Här i kyrkan vigdes de första lutherska pastorerna. Nu predikar Johannes Block på söndagarna för cirka 50-100 kyrkobesökare i en stad med 135 000 invånare.

I Newsweek-artikeln konstateras det hur paradoxalt det är att under den kommunistiska diktaturen i Östeuropa, när man föraktade kyrkobesök, var församlingarna större. Man kan med fog säga att den protestantiska kyrkans pastorer och medlemmar var den viktigaste faktorn i att Berlinmuren föll.

Jana Fenn, som var aktiv församlingsmedlem i det tidigare Östtyskland, jämför den tidens kyrka med dagens. Då lärde man sig sådant i kyrkan som man inte kunde lära sig på annat håll. Nu ”representerar kyrkan inte längre tydligt något speciellt. Jag kunde lika gärna ansluta mig till Greenpeace”, konstaterar Fenn.

Kommentaren lyfter fram en orsak till vad de lutherska och andra protestantiska kyrkornas nedgång i Europa beror på. Kyrkornas predikningar bekräftar bara det som människorna redan tänker. Sällan utmanar de någons tankesätt eller livsstil, och ännu mer sällan förändrar de dem.

I tiotals år har man velat få protestanterna att tro att de troende måste förändras och anpassa sig till nutiden för att vara aktuella och relevanta. I verkligheten är det så att ju mer vi förändras till att likna vår omgivning, desto onödigare blir vi. Varför skulle någon gå till kyrkan, ifall det han hör där är detsamma som han hör överallt i samhället? Kyrkan gör sig själv onödig genom att helt anpassa sig till sin egen tids kultur.

Nu behövs protestanter. I lära och liv behövs en återgång till reformationens huvudprinciper: Bibeln allena, Kristus allena, tron allena. Kyrkan blir relevant, intressant och nödvändig när den bibehålls som en sann Kristi kyrka: håller fast vid Bibelns lära, i sitt liv rättar sig efter den och utmanar också andra att följa den. Så började reformationen och så fortsätter den. Så kan den börja på nytt där den inte längre finns.

En återgång till trons kärnfrågor och att ge svar på dem utgående från Bibeln orsakade på Luthers tid en äkta teologisk och andlig väckelse och reformation. En frukt av detta var också en massiv förnyelse av läskunnigheten, utbildningen och familjelivet. Det vanliga arbetet och äktenskapet började uppskattas. På vår egen folkkyrkas webbsidor (evl.fi) finns Bibeln och bekännelseskrifterna. När de tas i bruk och man i lära och praktik återgår till dem, börjar reformationen.