Vår tid påminner om Bibelns tid

Då och då hör man sägas att Bibelns undervisning är föråldrad eller att den inte kan tillämpas på vår egen tid. ”Bibeln har skrivits för så länge sedan. Då levde man i en helt annorlunda kultur. Bibelns författare är bundna till sin egen tid.” Beträffande det sistnämnda påståendet måste man fråga sig ifall inte dagens...

leif-pkDå och då hör man sägas att Bibelns undervisning är föråldrad eller att den inte kan tillämpas på vår egen tid. ”Bibeln har skrivits för så länge sedan. Då levde man i en helt annorlunda kultur. Bibelns författare är bundna till sin egen tid.” Beträffande det sistnämnda påståendet måste man fråga sig ifall inte dagens bibelförnekare är bundna till sin egen tid. Knappast något av de bibelkritiska påståendena är så bundet till sin egen tid som påståendet att Bibeln är bunden till sin. Om någon litar på vad en bibelkritiker som är bunden till sin egen tid idag skriver, varför skulle han inte då kunna lita på vad Gud vid tiden för Bibelns uppkomst ville tala till människor som lever i alla tider.

Det finns också skäl att fråga hur annorlunda kulturen sist och slutligen var då när Bibelns profeter och apostlar skrev. Om man till exempel jämför dåtidens och nutidens teknologiska utveckling eller rymdvetenskap, har utvecklingen gått framåt. Däremot kan man inte just se någon utveckling när det gäller religiösa tänkesätt, filosofi, sexualmoral eller människans själviskhet. De synder som Gamla testamentets profeter, Jesus eller Nya testamentets apostlar tillrättavisade sin tids människor för, förekommer oförändrade också idag. Redan en snabbtitt på de färska nyhetsrubrikerna visar att vår egen tid med förföljelse, moraliskt förfall, orättvisor och trasiga människorelationer fortfarande är lika syndig som för flera tusen år sedan.

Samtidigt är själva evangeliet idag ett precis lika aktuellt, överraskande och starkt budskap som för 2000 år sedan. Jeremias tempelpredikan (Jeremia 7), Jesu bergspredikan (Matteus 5-7) eller aposteln Paulus beskrivning av kärlek (1 Kor 13) har ännu ingen under 2000 år överträffat.

Vid det europeiska ledarskapsforumet European Leadership Forum 2015 förra veckan framförde ledaren för det engelska bibelforskningsinstitutet Tyndale Housen, Peter J. Williams en intressant synpunkt på Bibeln. I sitt tal till sjuhundra kristna ledare och påverkare betonade han att Gud har låtit Bibeln innehålla vissa tillräckligt svårbegripliga passager för att den som inte vill finna honom, kan hänvisa till dem och gömma sig bakom dem. Åt den som däremot vill få kontakt med Gud är Bibeln en alldeles tillräckligt klar bok. Genom att läsa och studera den kan man ledas till att lära känna Jesus Kristus personligen.

Guds kärlek och vishet syns i att han ville tala till de människor han skapat. Han kunde göra det genom att man i en bok, skriven under det första århundradet fortfarande under det 21 århundradet, hör hans tal. I Bibelns sista kapitel kopplas ett klart löfte till att läsa och höra ordet: ”Dessa ord är trovärdiga och sanna – – Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.”