Ugandisk pastor uppmanar de kristna att se sig i spegeln

Den anglikanska pastorn Medad Birungi från Uganda som nyligen besökte Finland uppmanade kyrkan och missionärerna att se sig i spegeln. Han anser att de kristna har svikit sin profetiska uppgift att predika bättring från alla synder lika mycket. Han berättade exempel från sitt eget land om allvaliga övergrepp mot kvinnor där kyrkans anställda inte har...

Den anglikanska pastorn Medad Birungi från Uganda som nyligen besökte Finland uppmanade kyrkan och missionärerna att se sig i spegeln. Han anser att de kristna har svikit sin profetiska uppgift att predika bättring från alla synder lika mycket. Han berättade exempel från sitt eget land om allvaliga övergrepp mot kvinnor där kyrkans anställda inte har höjt sin röst för att bekämpa problemet. Till exempel har kyrkan inte alltid klart och starkt stått emot mäns våld i familjen eller kvinnlig omskärelse. Birungi framförde också en kritisk fråga om mission. Enligt honom kunde budskapet från de första västerländska missionärerna som kom till Uganda sammanfattas som: ”Bibeln är helt sann, följ den i allt.” Numera är många västerländska arbetares budskap snarare: ”Bibeln är inte till alla delar sann och behöver inte följas i allt.”

”Vilken våg av missionärer ska vi lyssna på?” är pastorns genomträngande fråga.
Lösningen på de missförhållanden som Medad Birungi lyfte fram skulle vara en återgång till aposteln Paulus inställning: ”Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.”

Avståndstaganden från den ena och den andra

Prideparader och -festivaler är över hela världen symboler för den homosexuella livsstilen och olika slag av sexuellt frisinne. Ärkebiskop Kari Mäkinen har i Finland synligt ställt sig bland förespråkarna för prideparader, senast detta år i Åbo. När Finlands evangelisk-lutherska kyrkas främste ledare handlar så, tar han naturligtvis starkt ställning i den allmänna diskussionen om homosexualitet som pågår i Finland.

Mäkinen sänder två starka signaler. Den första är att han inte i sexualetiken är bunden av Bibelns entydiga ståndpunkt gentemot homosexualiteten eller av kyrkans enhälliga tradition. Detta har naturligtvis redan exempelvis lett till att Rysslands ortodoxa kyrka har avbrutit lärosamtalen med Finlands kyrka. Utöver att Mäkinen avsagt sig Bibelns lära, sänder han ändå genom sitt handlande även en annan stark signal. Så som vi tidigare konstaterat i vår tidning Uusi Tie stöds inte ärkebiskopen i sina ställningstaganden i homofrågan varken av kyrkomötets, biskopsmötets eller kyrkostyrelsens ställningstaganden, vilka hittills har stött äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna.

Så kan man numera handla inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Men samma kyrkas medlemmar har också en frihet att avsäga sig ärkebiskopens andliga ledning. För de av kyrkans medlemmar som har förbundit sig vid Bibelns etik är detta en naturlig slutsats efter Mäkinens ställningstaganden.