Trovärdig jul

De anställda i en finländsk församlings ordnade ett speciellt evenemang för en liten grupp unga vuxna som skrivit ut sig ur kyrkan. Församlingen ville lyssna till deras tankar. Man var intresserad av vad som hade gått snett och vad som borde ha varit annorlunda för att de unga vuxna fortfarande skulle ha trivts i kyrkan....

De anställda i en finländsk församlings ordnade ett speciellt evenemang för en liten grupp unga vuxna som skrivit ut sig ur kyrkan. Församlingen ville lyssna till deras tankar. Man var intresserad av vad som hade gått snett och vad som borde ha varit annorlunda för att de unga vuxna fortfarande skulle ha trivts i kyrkan. Svaren gav de församlingsanställda en tankeställare. ”Det handlar inte om formen eller stilen på gudstjänsten eller den övriga verksamheten. Det är helt enkelt så att vi inte längre tror.”

Larry Taunton, författaren till boken ”Listening to Young Atheist” [ung. Att lyssna till unga ateister] som utkommer inom kort, mötte precis samma fenomen vid olika universitet i Amerika. Många av de mest övertygade unga ateisterna var före detta kristna. De var inte besvikna på att församlingarnas ungdomsverksamhet inte var tillräckligt bra. De ansåg att ingen hade gett dem tillräckligt övertygande orsaker att tro på kristendomens grundsanningar.

Om västvärldens allt tommare kyrkor – även Finlands evangelisk-lutherska kyrka – vill vinna tillbaka sina förlorade medlemmar, måste de sluta urvattna kristendomen och börja predika ett helt budskap för hela människan. De måste också motivera varför man borde tro. Det här är något man mycket väl kan börja med just i dessa jultider.

Under julen minns vi Jesu födelse, att Gud blev människa i jungfru Marias livmoder. I Jesus gav Gud alla nödvändiga bevis för sin existens och sitt väsen. Den som med öppet sinne bekantar sig med Jesu liv, undervisning, död och uppståndelse, får mer än nog med bevis på Guds konkreta, goda vilja och kärlek till människan. Jesus är Guds definitiva bevis på hans kärlek, helighet och förlåtande nåd. Jesus är Gud själv mitt ibland oss.

Det var nödvändigt, och förståeligt, att Jesus föddes konkret av en jungfru. Om den evige Guden blir människa, kan han inte få sin absoluta början på samma sätt som alla andra, som en del av mänsklighetens obrutna kedja av människor födda av man och kvinna. Jungfrufödseln är ett bevis på Jesu gudomliga ursprung. Genom att födas av en jungfru undvek Jesus också arvssynden. Han var syndfri. Så kunde han, i sig själv syndfri, vara det offer som genom sin försoningsdöd förvärvade oss salighet.

Guds människoblivandes under är oåterkalleligt sant. Nu, när det har hänt i tid och rum, har mänskligheten i detta fått alla nödvändiga bevis. Var och en som går med på att se, kan se. Var och en som vill lära känna Gud, kan lära känna honom – i Jesus Kristus. I oss själva har vi ingenting speciellt att erbjuda världen. Allt det som är unikt i kristendomen handlar om Jesus Kristus. Jag önskar att Frälsarens födelsefest blir välsignad också för dig!