Tack för fria val och ett fritt samhälle

På Den gode herdens söndag valde finländarna åt sig representanter som ska sköta landets ärenden under de följande fyra åren. Genom Centerns valseger blev ordförande Juha Sipilä folkets politiske ledare och regeringsbildare. Inte direkt en herde, men ändå en ledare som ska känna folket och säkerställa att alla hålls med i Finland-flocken. Sipilä ska modigt...

vuokkopaakkari okPå Den gode herdens söndag valde finländarna åt sig representanter som ska sköta landets ärenden under de följande fyra åren. Genom Centerns valseger blev ordförande Juha Sipilä folkets politiske ledare och regeringsbildare. Inte direkt en herde, men ändå en ledare som ska känna folket och säkerställa att alla hålls med i Finland-flocken. Sipilä ska modigt gå före och visa riktningen, det har han nu av folket fått ett klart mandat för. Stora förväntningar riktas mot de nya riksdagsledamöterna och speciellt mot den kommande nya regeringen så att landet ska fås i skick. De nu invalda riksdagsledamöternas uppgift är att se till att landets ärenden sköts ansvarsfullt. Politiken får inte se ut som cirkus eller smutsigt spel. Nu vägs värderingarna i praktiken.

Fria, öppna och demokratiskt genomförda val är en av samhällets hörnstenar. Att rösta är medborgarens möjlighet att påverka. Det är otroligt fint att varje finländare här är jämbördig: i valet är den fattigas röst lika värdefull som den rikas. Röstningsprocenten stannade på 70,1, vilket innebär att många inte utnyttjade sin rätt. Det är oroväckande, eftersom den representativa demokratin inte förverkligas om en stor del av de röstberättigade inte använder sin röst.

Under valkvällen upprepade partiledarna ordet ”förtroende”. Juha Sipilä sade att han anser att förtroende är ledstjärnan när regeringen ska bildas. Det är en konstruktiv princip och förutsättningen för ett fungerande samarbete. Vi hoppas och ber att de politiska beslutsfattarna håller fast vid detta under de följande fyra åren och också handlar på ett sätt som är värt folkets förtroende.

I ett sunt samhälle litar vi ändå inte blint på ledarna. Vi koncentrerar inte makten till en superhjälte. En fungerande demokrati förutsätter nämligen medvetna medborgare som på den plats där de är gör sitt för att bygga upp landet och som modigt också använder sin yttrandefrihet. Vid sidan av fria val är yttrande- och religionsfriheten ett sunt samhälles obestridliga värden.

Så är det inte överallt. I detta nummer av tidningen Uusi Tie finns en artikel om Nordkorea, världens mest slutna stat, som talar sitt bistra språk om den totala bristen på folkvälde.

Som finländare är vi tacksamma mot tidigare generationer som har byggt upp vårt land genom arbete och uppoffringar, men framförallt med en värdemedveten allmänbildning. Också uppfattningen om att vi inte lever endast av bröd har varit en del av detta.

I Bibeln finns det många råd för folkets ledare. Där uppmanas ledarna att leda vist. Ordspråksboken säger ”genom rättvisa bygger en kung upp sitt land, men genom höga pålagor river han ner det” och att ”den kung som dömer de fattiga rätt, hans tron ska för alltid bestå”. Vi kristna uppmanas att be ”för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt.”