Som lärjunge vid Bibelns ord

Så här i början av året har många kristna kanske övervägt att regelbundet läsa igenom Bibeln. Enligt den klassiska kristna uppfattningen talar Gud konkret och verkligt till oss i Bibeln. Eftersom Bibelns undervisning, varningar och löften är Guds egen undervisning, egna varningar och löften till oss, visar det hur vi förhåller oss till dem, också...

Så här i början av året har många kristna kanske övervägt att regelbundet läsa igenom Bibeln. Enligt den klassiska kristna uppfattningen talar Gud konkret och verkligt till oss i Bibeln. Eftersom Bibelns undervisning, varningar och löften är Guds egen undervisning, egna varningar och löften till oss, visar det hur vi förhåller oss till dem, också hur vi förhåller oss till Gud själv.

När man läser och studerar Bibeln leder Guds Ande själv läsaren genom att öppna texten för honom. Anden hjälper läsaren att förstå vad texten säger och betyder. Vem som helst som läser Bibeln kan begripa att i den här boken talas det nu om förlåtelse och enligt den här boken behöver människan få sina synder förlåtna. Däremot är det den Helige Andes verk, att människan på det personliga planet förstår att ”jag är den syndiga som det här talas om och jag behöver förlåtelse”. Den Helige Ande verkar genom Ordet så att människan i tro förlitar sig på Kristus.

Det avgörande är om läsaren närmar sig Bibeln som kritiker eller lärjunge. Först ur lärjungens position ser man hur man öppet och på rätt sätt kan närma sig Bibeln. Den som läser Bibeln med en avfärdande, allmänt kritisk inställning, kan inte höra Anden som talar i texten, om inte Anden först tyglar den inställning som är avvisande mot Guds tilltal och förblindar läsaren.

De som inte är – och inte vill vara – Kristi efterföljare, kan inte höra hans röst. Andra gudars röster överröstar Guds röst. Exempel på sådana avgudar är olika ideologier och tänkesätt, som hindrar läsaren att höra Bibelns egen röst. Läsaren överröstar på så sätt med sin egen röst textens budskap.

Den som ställer sig ovanför Bibeln, föreställer sig veta bättre än Bibelns författare, hurdan Gud i verkligheten är och vad han egentligen vill. Då kan inte Bibeln öppna sig i den betydelse som den är skriven, utan människan för in sin egen innebörd, som enligt henne är mer rätt, mer etisk, mer balanserad och kärleksfull än Bibelns egen undervisning. Det kan ibland vara svårt att upptäcka sin egen förutfattade mening.

Det behövs beredskap att lyssna på och beakta också sådana tankar som står i konflikt med den egna förhandsinställningen. Att läsa och tolka Bibeln är en andlig process. Utan Guds Helige Andes verk kan ingen tillämpa Bibeln rätt i sitt eget liv.

Frukten av all riktig bibeltolkning är att föra in människan i lärjungens position. Att som lärjungen läsa Bibeln innebär en öppenhet mot textens innehåll, lydnad mot dess bud och förtröstan på textens löften.