Nåden är Guds enkelriktade kärlek

Under de senaste veckorna har det på finskt håll utkommit två nya böcker om Guds nåd: Tullian Tchividjians Yksisuuntaista rakkautta, Armoa uupuneille (Uusi Tie 2015, övers. Susanna Hirvikorpi, originalets titel One Way Love: Inexhaustible Grace for an Exhausted World) och Michael L. Browns Mitä on Armo, Liioitellun armonsanoman vaarat (KKJMK, 2015, originalets titel Hyper-Grace: Exposing…

leif-pkUnder de senaste veckorna har det på finskt håll utkommit två nya böcker om Guds nåd:
Tullian Tchividjians Yksisuuntaista rakkautta, Armoa uupuneille (Uusi Tie 2015, övers. Susanna Hirvikorpi, originalets titel One Way Love: Inexhaustible Grace for an Exhausted World) och Michael L. Browns Mitä on Armo, Liioitellun armonsanoman vaarat (KKJMK, 2015, originalets titel Hyper-Grace: Exposing the Dangers of the Modern Grace Message).

Billy Grahams barnbarn, pastor Tullian Tchividjian är en populär amerikansk evangelikal teolog. Hans iver över vad Bibeln i grund och botten lär om Guds nåd började när han bekantade sig med Martin Luthers skrifter. Tchividjian, som vuxit upp i amerikanska väckelsekristna kretsar och i ungdomen revolterat mot tron, blev snabbt tagen av Luthers undervisning om evangeliet. Enligt Tchividjian har man alldeles för ofta inom den amerikanska väckelsekristna undervisningen låtit förstå att i kristendomen handlar det om vad vi gör i förhållande till Gud: vår överlåtelse, våra val, vår lydnad och vår kärlek till Gud. Med andra ord handlar tron om oss – om mig.

Tullian Tchividjian vill med sin bok vända på detta. Med stöd i Luther och Bibeln förkunnar Tchividjian att det i den kristna tron handlar om Gud och vad han har gjort och gör för oss. Det handlar om hans kärlek till oss. Kristendomens förvrängning till att bli jag-centrerad börjar klarna när vi bekantar oss med vad Luther och Bibeln lär om lagen och evangelium och om att skilja åt dessa två. En av de centrala saker som Tchividjian betonar är att den egentliga kraften till förändring i en troendes liv är evangeliet – inte lagen. Genom lagen kommer syndakännedom, inte kraft att undvika synd eller komma loss från den. Evangelium är Guds kraft inte bara till frälsning utan också till helgelse.

Den andra nyutkomna nådeboken är skriven av den messianske judiske teologie doktorn Michael L. Brown. Även han är en känd amerikansk evangelikal teolog. Boken har ett klart mål. Han går emot den så kallade hyper-nåd-förkunnelse som sprids i Amerika. Denna förkunnelse är på teologiskt språk antinomistisk, det vill säga den förnekar Guds lag. Enligt den ska en kristen inte alls predika om lagen. Brown varnar för detta och visar på ett oemotsägligt sätt hur en kristen inte är befriad från att lyda Bibelns lära. En undervisning som säger att nåden befriar den kristne från att följa Bibelns lära förvränger Guds nåd. I Nya testamentet finns det flera brev som skrivits uttryckligen för att kullkasta denna villfarelse, till exempel Petrus brev, Jakobs brev och Judas brev. Michael L. Browns nöd liknar den som syns i budskapet i Judas brev. Tillsammans fortsätter dessa böcker i Finland den diskussion som Vesa Ollilainen inledde för ett år sedan när han publicerade sin bok Evankeliumi (Uusi Tie, 2014).