Missionsarbete är inte penningutdelning

Sköts missionsarbetet bäst genom att ge pengar till den lokala kyrkan på missionsfältet eller är det bättre att sända ut en missionär? Det var ett av de många ämnen som förra veckan diskuterades i Träskända vid samarbetsöverläggningar mellan Finlands evangelisk-lutherska kyrka och dess missionsorganisationers samarbetskyrkor. Åsikterna gick brett isär. På plats fanns representanter för över…

Sköts missionsarbetet bäst genom att ge pengar till den lokala kyrkan på missionsfältet eller är det bättre att sända ut en missionär? Det var ett av de många ämnen som förra veckan diskuterades i Träskända vid samarbetsöverläggningar mellan Finlands evangelisk-lutherska kyrka och dess missionsorganisationers samarbetskyrkor.

Åsikterna gick brett isär. På plats fanns representanter för över trettio olika kyrkor från Afrika, Latinamerika, Asien och Europa. Och det behöver noteras att det inte fanns representanter från finländska missionsområden där det inte ännu finns någon kyrka eller där det till och med är livsfarligt att leva som kristen.

Enligt Namibias evangelisk-lutherska kyrkas biskop Shekutaamba Nambala är problemet för många fattiga kyrkor i syd att missionsorganisationernas stöd är kopplade till närvaron av utländska arbetare, fastän det skulle vara viktigare för dem att få pengar. Nambala sade att för att få pengar, måste de kalla en missionär, fastän de inte ens skulle behöva en sådan. En helt motsatt åsikt kom från Ingermanlands kyrkas biskop Aarre Kuukauppi. Ifall han skulle bli tvungen att välja mellan pengar och en missionär så skulle han hellre välja missionären, för när denne kallar människor till kyrkan och undervisar i kristendom, växer församlingen och klarar sig också ekonomiskt.

Någon motiverade utsändandet av missionärer också ur de Finländska församlingarnas synvinkel, där avtalsmissionärerna sprider visionen och berättar om behoven inom sitt arbetsområde. Missionären ger arbetet ett ansikte.
Det är sant att sannolikt stöder alla missionsorganisationer olika projekt och församlingar inom olika verksamhetsområden genom att betala exempelvis en lokal pastors lön, men det kan inte vara ett bestående tillstånd. Ett av målen för missionsarbetet är en livsduglig församling.

Fastän det hos oss är pengarna som har varit på tapeten när man talat om mission så är det helt fel att fokusera på dem. Mission är inte penninginsamling, utan helt enkelt att predika evangelium för dem som ännu inte hört det. Målet är att det föds tro. Till det behövs den Helige Andes verk och helt vanliga människor som själva lever av och som har tänts av budskapet, människor som vill följa Jesus och förverkliga hans sista vilja. I värden finns det fortfarande miljontals som inte har hört de goda nyheterna.

Fastän många av vår kyrkas missionsorganisationer verkar i länder där det redan finns en lokal kyrka, ska de inte avstå från visionen att nå nya människor och folk för Kristus.

Att dela ut pengar är alltid problematiskt, eftersom det föder ett osunt beroende mellan givaren och mottagaren. Kyrkorna, församlingarna och missionsorganisationerna består av människor. Varken organisationer eller pengar kan fungera som någons nästa eller som ett vittne.