Mera Jesuscentrerad teologi

Bibelläraren Jukka Norvanto, som i radion har gått igenom hela Bibeln under sina Bibelstudier, har nyligen kommit ut med boken ”Evankeliumi Mooseksen mukaan: Genesis”* (Perussanoma 2014). I boken belyser han olika Bibelställen från Första Mosebok enligt den bibeltolkningsmodell som Jesus själv gav. Jesus sade ju att det står skrivet om honom i Mose lag, profeterna...

Bibelläraren Jukka Norvanto, som i radion har gått igenom hela Bibeln under sina Bibelstudier, har nyligen kommit ut med boken ”Evankeliumi Mooseksen mukaan: Genesis”* (Perussanoma 2014). I boken belyser han olika Bibelställen från Första Mosebok enligt den bibeltolkningsmodell som Jesus själv gav. Jesus sade ju att det står skrivet om honom i Mose lag, profeterna och skrifterna, det vill säga i praktiken i hela Bibeln.

Norvantos bok är en liten finländsk del i den positiva teologiska inriktning som den senaste tiden har spritt sig runt om i världen. Speciellt under de två senaste årtiondena har det publicerats ett växande antal böcker, skrivna på både akademisk och populariserad nivå, där man talar om Bibelns enhetlighet. I dessa böcker har man uttryckligen använt den tolkningsnyckel som Jesus själv gav. I den här utvecklingen ser man en tydlig teologisk förändring och en reaktion på att den historisk-kritiska bibeltolkningen tidigare varit den dominerande.

I den historisk-kritiska bibeltolkningen försökte man hitta alla tänkbara motsättningar och spänningar i Bibeln. Man talade mycket om Matteus teologi, Johannes teologi, Paulus teologi och så vidare. På samma sätt talade man mycket litet om Nya testamentets eller Gamla testamentets teologi som helhet, för att inte tala om att man skulle ha nämnt hela Bibelns teologi. Att finna en sådan ansågs till och med omöjligt.

Väldigt många av våra nuvarande kyrkoledare och herdar har fått sin teologiska utbildning under denna tid. Det här har naturligtvis starkt och splittrande påverkat både teologin i allmänhet och den undervisning och förkunnelse som förts fram i kyrkorna i synnerhet. Där Bibeln läses och tolkas med hjälp av den tolkningsnyckel som Jesus själv har gett, öppnar den sig i allmänhet som en enda stor, fastän mycket mångfacetterad berättelse om den av Gud ledda Kristuscentrerade frälsningshistorien i världen. Detta föder naturligtvis också Kristuscentrerad förkunnelse och undervisning.

Nyligen publicerades i Finland ett verk på över 500 sidor; ”Kristus Vanhassa testamentissa”** (Sley 2014), där Bibeln belyses av ett tjugotal finländska teologer utgående från just en dylik Kristuscentrerad Bibeltolkning. För Bibelläsaren är sådana böcker diamantgruvor där man kan hitta verkliga skatter som bygger upp det egna troslivet. I och för sig är ett dylikt sätt att närma sig Bibeln naturligtvis inte nytt. Det var centralt både för kyrkofäderna och för Martin Luther, Jean Calvin och överlag för alla som bevarar reformationens arv. Även under väckelserörelsernas starka tider var denna tolkningstradition bekant. Den tappades ändå bort – ibland väldigt effektivt – inom liberalteologin och bland dem som för det arvet vidare. Av Guds nåd håller man på att finna den på nytt.

*ung: Evangelium enligt Moses: Genesis
** ung: Kristus i Gamla testamentet