Likgiltighetens och tigandets synd

Det finns ondska som kan fortsätta bara för att man tillåter den att fortsätta. Att köpa och sälja människor är sådan ondska. Slavhandel blev olagligt för över tvåhundra år sedan, men fortfarande förslavas människor. Ämnet behandlas i detta nummer av tidningen Uusi Tie. Man beräknar att 27 miljoner människor idag är offer för människohandel. Dessa...

Det finns ondska som kan fortsätta bara för att man tillåter den att fortsätta. Att köpa och sälja människor är sådan ondska. Slavhandel blev olagligt för över tvåhundra år sedan, men fortfarande förslavas människor.

Ämnet behandlas i detta nummer av tidningen Uusi Tie. Man beräknar att 27 miljoner människor idag är offer för människohandel. Dessa människor finns också i Finland. Den allmännaste formen av människohandel är att kvinnor och barn säljs till prostitution eller pornografiindustrin. Denna växande, omänskliga affärsverksamhet beräknas inbringa tiotals miljarder euro varje år.

Varför tillåts detta fortsätta? Varför har man inte i Finland ens fått till stånd en lag som också skulle kriminalisera köp av sex? I Sverige har man en dylik lag. Det är ett av de få länder där människohandeln har minskat under de senaste tio åren. En skärpt lagstiftning har påverkat svenskarnas inställning till sexhandel och gjort den negativare. Naturligtvis räcker det inte enbart med lagstiftning, men den skulle vara en klar signal om att det inte är godtagbart med våld mot och exploatering av människor.

Enligt kristendomen är allt sexuellt missbruk synd inför Gud, men allt kan man inte styra genom samhälleliga lagar. Människohandel kan – och bör – man ingripa i.

 

Eftersom man dör här

Fältbiskop Pekka Särkiö försvarade nyligen prästernas arbete inom försvarsmakten genom att konstatera: ”I det militära uppskattas militärprästernas arbete. I sista hand behövs militärpräster därför att man dör i krig.” Ett liknande tankesätt sägs den kända, numera bortgångna teologen Osmo Tiililä haft: ”Kyrkan existerar därför att man dör här.”

Bibeln konstaterar entydigt klart: ”Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas.” Det är säkert inte det populäraste samtalsämnet. Ändå skulle det vara mycket bättre för oss kristna och kyrkan att förtjäna sin plats i samhället genom att koncentrera sig på människolivets väsentligaste saker i stället för att försöka vara så aktuella och populära som möjligt. Det som är aktuellt just nu, är inte nödvändigtvis det mest väsentliga, men det som är väsentligt, är alltid lika aktuellt.

Livet får ett rätt slags djup när vi kommer ihåg att vi alltid lever ansvariga inför Gud. Efter detta liv kommer våra ord, handlingar och till och med våra tankar att bedömas och ha följdverkningar i evigheten. Det som här tänks, sägs och görs är mycket mer betydelsefullt än vi vanligtvis förstår.