Kristendomen måste bevaras i sin ursprungliga form

Forskningskoordinator Jussi Sohlberg vid Kyrkans forskningscentral berättar i en intervju för nyheterna Kotimaa24 (30.9) att utifrån den pluralistiska nyandliga New Age -rörelsens synvinkel ses Bibelns normgivande karaktär, exakta undervisning, människans syndighet och tanken på försoning som problematiska inom kristendomen. Jesus anses för sin del vara “framför allt en andlig mästare” och “frälsningen”, det vill säga...

leif-pkForskningskoordinator Jussi Sohlberg vid Kyrkans forskningscentral berättar i en intervju för nyheterna Kotimaa24 (30.9) att utifrån den pluralistiska nyandliga New Age -rörelsens synvinkel ses Bibelns normgivande karaktär, exakta undervisning, människans syndighet och tanken på försoning som problematiska inom kristendomen. Jesus anses för sin del vara “framför allt en andlig mästare” och “frälsningen”, det vill säga den kraft som behövs för att få kontakt med gudomen, anses ligga inom människan själv.

Med ett dylikt synsätt hamnar man naturligtvis långt utanför kristendomen. Det här borde man hålla i minnet när man vill tänja på kristendomen så att den kan rymma också för den främmande New Age-läror eller andra religioners läror. Vid en paneldiskussion under de senaste kyrkodagarna beklagade en av paneldeltagarna att kristendomen naturligtvis innefattar det “problemet” att Jesus är så exklusiv och utesluter andra alternativ. En undervisning av Jesus som passar allra sämst till vår tids religiöst förvirrade och förvillande tid är: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6)

Den värld som Jesus och de första kristna levde i var på många sätt religiöst rörig och på så sätt jämförbar med vår egen tid. Judendomen var delad i flera riktningar och utanför judendomen fanns det väldigt många olika religiösa rörelser. Islam, som idag starkt utmanar kristendomen, hade ännu inte fötts, men Jesu undervisning utmanades ändå av många. De första kristna predikade ändå modigt just Jesu absoluta unicitet. Enligt Apostlagärningarna exempelvis så här: “Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12)

Kristendomen klarar sig inte genom att anpassa sig till än den ena, än den andra idéströmningen, utan genom att bevara sin särprägel. Ifall alla de första kristna hade övergett sin Herres undervisning och   låtit dem smälta samman med andra religiösa läror, skulle kristendomen knappast ha bevarats ända till våra dagar. Vi får tacka apostlarna Paulus, Petrus, Johannes och de andra för att de höll fast vid sin mästares budskap också när det inte var populärt. Så bevarade de för kommande generationer den ursprungliga sanningens och kärlekens budskap som Jesus förde till världen.

Bevaras den ursprungliga, klassiska kristna tron också i framtiden för våra barn och barnbarn? Det beror på ifall det också idag finns de som bevarar och undervisar den. Vi behöver ha samma trohet som en gång apostlarna och de första kristna hade. Det är viktigt att komma ihåg att “den som gifter sig med tidsandan blir snart änka”. Tiden och språket förändras, kristendomens budskap förändras inte.