Jesus vet sanningen om livet efter detta

Detta liv är inte allt. När det här livet tar slut börjar evigheten. Vad vet vi om den? Kan man säga något bestämt om livet efter döden? Bara allsmäktig Gud, som vet allt, kan ge människorna säker information om vad som väntar dem. Som kristna påstår vi inte att vi av oss själva vet mer...

Detta liv är inte allt. När det här livet tar slut börjar evigheten. Vad vet vi om den? Kan man säga något bestämt om livet efter döden? Bara allsmäktig Gud, som vet allt, kan ge människorna säker information om vad som väntar dem.

Som kristna påstår vi inte att vi av oss själva vet mer om livet efter detta än någon annan av våra närmaste. Vi tror och litar på det som Jesus lärde oss. Hans uppståndelse från döden ger vem som helst tillräckliga grunder för att tro på hans undervisning. Jesus berättar för oss sanningen om livet efter detta.

Vad är det då som Jesus berättar? För alla intresserade finns hans undervisning att läsa i Nya testamentet. Jesus talade om himmel och helvete efter döden. Han talade om båda som lika verkliga och konkret existerande. Enligt honom är båda lika eviga. På båda platserna finns människor som är medvetna om sin existens och benägenhet. Enligt Jesus är det helt klart att alla inte kommer till himlen. Men lika klart är det att vissa gör det.

Vad är det som avgör var en människas tillbringar evighet? Enligt Jesus och de apostlar han befullmäktigade är det människans relation till Jesus som är det avgörande. De som avvisar Jesus och inte tror på honom, kommer inte till himlen. Till himlen kommer alla som tror och förtröstar på Jesus som sin egen Frälsare och Herre. Hur kan Jesu betydelse vara så här stor och avgörande? Därför att Jesus är Gud själv. Det hur vi förhåller oss till Jesus, visar hur vi förhåller oss till Gud själv. Gud själv kommer till vår värld i Jesus och visar sin kärlek till oss genom att undervisa oss och genom att dö på korset för våra synder.

Det finns ingen annan grund för förlåtelse och nåd inför Gud. När det gäller att komma till himlen har alla samma utgångsläge inför Gud. Ingen har förtjänat en plats i himlen. Det är en gåva som erbjuds alla i Jesus.

För mänskligheten är betydelsen av Jesu liv och undervisning redan i detta liv omätlig. Också idag motiveras miljontals människor i världen att tjäna, hjälpa och trösta sina närmaste för Jesu skull. Historiskt sett startade Jesus en diakonal rörelse som fortsätter till världens slut när nya människor genom honom får motivation att leva och göra gott på olika sätt. För det här kan Jesus respekteras och beundras. Det är ändå inte hans största betydelse för människan. Det största och mest förunderliga är att Jesus öppnade vägen till gemenskap med Gud och till evigt liv.

På Allhelgona minns vi våra bortgångna kära. De vet nu personligen hur sann all Jesu undervisning var. Det är vist att tro och lita på honom.