I Europa vaknar man upp och försvarar tron

Det europeiska väckelsekristna ledarskapsforumet European Leadership Forum (ELF) samlade redan för andra året i följd över 700 deltagare. Forumet fokuserar på olika dimensioner av försvar av den kristna tron. Detta unika evenemang arrangerades i Wisła som är den enda staden i Polen där protestanterna är i majoritet. Forumet samlade också i år huvudsakligen unga vuxna...

Det europeiska väckelsekristna ledarskapsforumet European Leadership Forum (ELF) samlade redan för andra året i följd över 700 deltagare. Forumet fokuserar på olika dimensioner av försvar av den kristna tron. Detta unika evenemang arrangerades i Wisła som är den enda staden i Polen där protestanterna är i majoritet. Forumet samlade också i år huvudsakligen unga vuxna deltagare från 44 länder och sex kontinenter.

Elf samlar deltagarefrån olika protestantiska samfund och det växande deltagarantalet är ett exempel på det ökade intresset för att försvara tron. Orsakerna till detta är många. Först och främst har den kristna tron utmanats på ett aldrig tidigare skådat sätt runt om i Europa.

En av talarna var Nola Leach, ledare för den engelska organisationen CARE, med kristet handlande, kristen forskning och utbildning på sin agenda. Leach visade genom många exempel hur inställningen till den kristna tron har blivit hårdare i Europa. Hon nämnde till exempel svårigheter som kristna hamnat i när de i olika livssituationer följt sin övertygelse. Många av deltagarna kunde själva berätta flera motsvarande exempel på diskrimination och orättvis behandling. Nola Leachs budskap var ändå klart. Nu är det inte tid att bli rädd eller backa. Nu är det tid att frimodigt hålla fast vid sin övertygelse och bekänna sin tro.

Samma budskap hade Nigerias anglikanska kyrkas pensionerade ärkebiskop Peter Akinola, som i avslutningskvällens tal uppmuntrade deltagarna att inte enbart öka sin kunskap för att försvara tron, utan också att gå ut och evangelisera och försvara tron på sådana platser där man inte känner till den eller förnekar den. Akinola uppmanade också till att avsäga sig sådana kristna sammanhang där man frångår en Bibelbaserad tro.

Han har själv varit med och grundat och aktivt deltagit i den globala anglikanska framtidskonferensen (GAFCON) som verkar inom den anglikanska kyrkan. GAFCON är anglikanernas samarbetsorganisation och man är bekymrad över avfallet från tron och uppmanar till en återgång till Bibeln och klassisk kristen tro. Till organisationen hör bland andra ärkebiskopar från sju länders anglikanska kyrkor. I det möte som organisationen höll i Jerusalem år 2008 deltog över 1 300 delegater från 38 länder. Man har fortsatt att samlas.

För finländare är det mycket viktigt att hållas à jour inte bara med försvaret av den kristna trons innehåll, utan också med vad som verkligen händer just nu i olika kyrkosamfund runt om i världen. Samtidigt som vi lever mitt i ett kraftigt avfall från den kristna tron och etiken, inspirerar Gud även hela tiden till rörelse i riktning mot en återgång till den kristna tron och bekännelsen. Vi har mycket att lära av den internationella kristna kyrkofamiljen – inte minst av våra afrikanska och asiatiska systrar och bröder. Speciellt kan vi lära oss av dem hur vi håller oss trofasta mot Herren och hans ord också när det innebär att gå mot strömmen.