Hundra bibelöversättningar på 1 000 dagar

”Under de följande tre åren, på ungefär 1 000 dagar, kommer 100 nya bibelöversättningar att bli klara. De här översättningarna når över 500 miljoner människor på deras eget språk.” Denna inspirerande nyhet finns på Finska Bibelsällskapets hemsida. Att översätta, trycka och sprida Bibeln är missionsarbete när det är som bäst. Numera handlar det i allra högsta...

”Under de följande tre åren, på ungefär 1 000 dagar, kommer 100 nya bibelöversättningar att bli klara. De här översättningarna når över 500 miljoner människor på deras eget språk.” Denna inspirerande nyhet finns på Finska Bibelsällskapets hemsida.

Att översätta, trycka och sprida Bibeln är missionsarbete när det är som bäst. Numera handlar det i allra högsta grad om samarbete mellan olika aktörer. Även Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission satsar starkt på bibelöversättning. Cirka 15 procent av organisationens missionärer arbetar i detta nu inom bibelöversättningsarbetet. Under den tid organisationen har funnits har hittills sju översättningar av hela Nya testamentet färdigställts.

Varför är då bibelöversättningsarbetet så viktigt? Det viktigaste är naturligtvis att människorna på sitt eget språk i Bibeln kan läsa vad Gud vill säga till dem. Som en man, som första gången läste Bibeln på sitt eget språk, konstaterade: ”Jag visste inte att Gud talar också mitt modersmål. Det här är fantastiskt. Det känns som om Gud nu är mycket närmare mig.”

Eftersom man ofta i samband med bibelöversättningsarbetet också lär människorna läsa och skriva, främjar man samtidigt skapandet av ett eget skriftspråk samt läs- och skrivkunnigheten på det egna modersmålet. Dessutom medför allt detta att man också kan fira gudstjänst på det egna språket. Alla de som har tillgång till Bibeln på sitt eget språk borde känna sitt ansvar för att man skulle få åtminstone en bra bibelöversättning på varje språk i världen.

Det finns omkring 6 000-7 000 språk i världen. Hela Bibeln har översatts till 485 av dem. På ungefär 2 100 språk finns inte Bibeln eller ens Nya testamentet. Cirka 85-90 % av världens människor talar ändå något av de 485 språk som hela Bibeln är översatt till. På omkring 2 250 språk finns fortfarande ingen del av Bibeln översatt. Dessa språk talas sammanlagt av cirka 350 miljoner människor. Den goda nyheten är att om antalet pågående bibelöversättningsprojekt ökar i samma takt som under de senaste 30 åren så kommer det redan under de kommande 20 åren att finnas bibelöversättningsprojekt på alla de språk som nu saknar en egen bibelöversättning.

För närvarande strävar man efter att Bibeln skall finnas tillgänglig på alla språk som talas av över 100 000 människor. Efter det övergår man till att satsa på språkgrupper med över 50 000 människor, och så vidare. Bibelöversättningsarbetet är en av de viktigaste och mest inspirerande arbetsformer som den kristne kan vara med i.