Hemska nyheter ska förvandlas till bön

”Kan det vara så att världen inte längre upprörs över att kristna halshuggs och att Isis stolt visar det på en video?” Det här frågade sig den amerikanska evangelisten Franklin Graham när han sett den senaste videon som Isis publicerade där omkring 30 etiopiska kristna avrättas på ett grymt sätt, 12 halshuggs och 16 skjuts...

”Kan det vara så att världen inte längre upprörs över att kristna halshuggs och att Isis stolt visar det på en video?” Det här frågade sig den amerikanska evangelisten Franklin Graham när han sett den senaste videon som Isis publicerade där omkring 30 etiopiska kristna avrättas på ett grymt sätt, 12 halshuggs och 16 skjuts ihjäl.

Enligt Graham ökar påverkan från extremistisk islam i världen idag. Utom att evangelisten uppmanar till förbön för kristna som på olika håll lever i livsfara uppmanar han också till att ta kontakt med politiker; att för dem uttrycka sin avsky och kräva åtgärder av dem.

Förbönen för de förföljda är otroligt viktig, för det första därför att Gud är en verklig och bönhörande Gud. Bön är viktig också för att den formar den bedjandes attityd. Den förbereder människan att också handla. Bönerna behöver vara så konkreta som möjligt.

I Finland är det lätt för oss kristna att få tag på information förmedlad av olika missionsorganisationer och organisationer som arbetar för förföljda kristna. Deras information innehåller konkreta råd om hur man kan be för de förföljda och hur man i praktiken kan hjälpa dem. Genom sådan information får de förföljda ett ansikte. Ett bra hjälpmedel i bönen är också den 300-sidiga boken ”Pray for the World” som nyss utkommit och som innehåller konkreta böneämnen för alla världens länder. Boken är en sammanfattning av den massiva böneguiden ”Operation World” som går på 1000 sidor.

Biståndsorganisationen Martyrkyrkans vänners ledare Johan Candelin, som i årtionden har arbetat för lidande kristna, konstaterade nyligen att det är viktigt att be om krafter för förföljda kristna att hålla fast vid sin tro ända till slutet.

Inför nyheter om extrem ondska förlamas människan lätt. Man vill helst sluta ögon och öron och dra sig undan från denna onda värld. Det finns ett oändligt antal sätt att fly undan. Reaktionen är förståelig men felaktig. Vi måste stå emot det onda – genom att be, protestera, försvara och kämpa. För sin egen del kan man välja martyrskapets väg, men man kan inte kräva det av andra. Vi ska kämpa för andras rättigheter. Ibland bär det också önskad frukt, som vi berättar i detta nummer av tidningen Uusi Tie.

Hotet om terrorism och krig har den senaste tiden tyvärr inte minskat utan snarare ökat i världen. Detta faktum kan vi inte blunda för. Evangeliet är ändå fortfarande världens absolut största kraft till förändring. I förra numret av tidningen Uusi Tie konstaterade Eric Foley, expert på situationen i världens värsta diktatur Nordkorea, följande: ”Vart än evangeliet når, förändrar det uppfattningen om människovärdet. Människor börjar se på sina grannar på ett nytt sätt.” Alla som för det äkta evangeliet om Guds nåd framåt deltar samtidigt konkret i byggandet av ett bättre samhälle. Låt oss fortsätta be och föra evangeliet framåt.