Guds stadgar är visa och får inte skrotas

I riksdagen hölls den 20 februari en viktig remissdebatt om ett medborgarinitiativ om samkönade äktenskap. Ärendet fördes vidare till lagutskottet, som besluter om att ge betänkande till riksdagens plenum. I remissdebatten framkom att de som stöder ärendet anser att partnerskapslagen från 2002 är bristfällig eftersom den inte innehåller gemensam adoptionsrätt. Vissa säger också att den...

I riksdagen hölls den 20 februari en viktig remissdebatt om ett medborgarinitiativ om samkönade äktenskap. Ärendet fördes vidare till lagutskottet, som besluter om att ge betänkande till riksdagens plenum.

I remissdebatten framkom att de som stöder ärendet anser att partnerskapslagen från 2002 är bristfällig eftersom den inte innehåller gemensam adoptionsrätt. Vissa säger också att den nuvarande lagen stämplar de sexuella minoriteterna som b-klass medborgare.

Man påstår att det enbart handlar om termer och små förändringar jämfört med den nuvarande lagen. Så är det ändå inte, utan nu vill man bryta samhällets grundpelare. Äktenskapet är ingen privatsak, eftersom det berör hela samhället. Lagen skulle ha följder i barnens liv, i uppfostran, i skolans undervisningsmaterial och i kyrkans beslut.

Ur kristen synvinkel ifrågasätter initiativet Guds skapelseverk och då har vi att göra med första budet, om vi godkänner Gud som vår Skapare. Nu har människan tagit Guds plats. ”Idag skulle människan vilja frigöra sig från sin Skapares stadgar och de moraliska bud som skyddar livet. Den sekulariserade människan vill inte ha frihet att vara god, utan frihet att bestämma vad som är gott”, säger också J. Budziszewski, professor i filosofi vid Yale universitet.

Redan på Bibelns första blad beskrivs äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna. Det här bekräftas i Nya testamentet av Jesus i sina tal och av Paulus i sina brev. ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” (Matt. 19:4–6)

Äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna är Guds gåva. Vi kan inte bestämma över gåvogivaren och säga hurdan gåva han ska ge oss. Gåvor får man, de är ingenting man har rätt till.

Äktenskapet är ett offentligt, profant arrangemang, men enligt Bibeln är det också en hemlighet. Mellan man och kvinna finns en koppling med en viss spänning. I Bibeln jämförs äktenskapet med relationen mellan Kristus och hans församling. Fastän äktenskapet i den lutherska kyrkan inte är ett sakrament som i den katolska kyrkan, är det ändå ett av Gud instiftat heligt förbund, en gåva och en uppgift.

Guds stadgar upphävs inte av att alla inte lever lyckliga i sina äktenskap eller att många äktenskap spricker på grund av människans ondska.

Den bön Luther lär oss i Lilla katekesen är mycket aktuell: ”Herre Gud, du som har skapat mannen och kvinnan och stadgat att de ska ingå äktenskap, du som välsignar dem med livsfrukt och låter äktenskapet vara en avbild av din älskade Sons Jesu Kristi och kyrkans, hans bruds kärleks hemlighet, vi ber dig att du i din bottenlösa godhet hindrar att denna din skapelse, din stadga och din välsignelse förvrängs och förstörs, och att du i din nåd beskyddar den bland oss genom Jesus Kristus, vår Herre.*”

* Egen översättning