För evangeliet och människovärdet

Om vi lyssnar till vad paret Puolimatka säjer, kan det hjälpa oss att försvara alla människors värde.   Det hör inte till vanligheterna att makar samtidigt publicerar både samhälleligt och andligt betydelsefulla litterära inlägg. Professorn i pedagogisk teori och tradition Tapio Puolimatka och pedagogie doktor Mia Puolimatka har gjort just det. Tapio Puolimatkas nya bok...

Om vi lyssnar till vad paret Puolimatka säjer, kan det hjälpa oss att försvara alla människors värde.

 

Det hör inte till vanligheterna att makar samtidigt publicerar både samhälleligt och andligt betydelsefulla litterära inlägg. Professorn i pedagogisk teori och tradition Tapio Puolimatka och pedagogie doktor Mia Puolimatka har gjort just det.

Tapio Puolimatkas nya bok Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa (Aikamedia, 511 s.) [ung. Vishetens och kunskapens skatter i Kristus] talar med eftertryck om hur evangeliet formar både människans och hela kulturens grundläggande värderingar. Boken innehåller bland annat sådant material om islams historia, som är rätt unikt på finska. När han talar om människans benägenhet till självbedrägeri, behandlar Puolimatka kritiskt både kristendomens och islams historia. Nyateisterna har sagt att barnen är medfödda ateister, som får tron på Gud inpräntad i sig. Tvärtom har barn enligt den nyaste forskningen ändå en medfödd benägenhet att tro på en Skapare av något slag. Tapio Puolimatka visar hur människan avvisar vetskapen om Gud och vad detta har för följder i vars och ens eget liv och i hela kulturen.

Mia Puolimatkas bok heter Minkä arvoinen on ihminen? (KKJMK, 460 s.) [ung.

Vad är människan värd?]. Den är absolut ett av de tyngre ställningstagandena på årtionden för alla människors – även ännu ofödda små barns och utvecklingsstörda barns – värde. Mia Puolimatkas bok tillägnar hon sina tre ofödda barn och berättar öppet om allt vad hon lärt sig som mor till ett utvecklingsstört barn. Samtidigt innehåller boken historiska beskrivningar av hur man i hedniska kulturer har förhållit sig till barn. Dylik information kan vara svårt att finna på annat håll.

Enligt Mia Puolimatka förfaller den moderna dödens kultur, som alienerar sig från Kristus, ohjälpligt till en realisationsförsäljning av människovärdet. Hon behandlar också mycket insiktsfullt feminismens olika tolkningar och den effekt de har på kvinnans självförståelse och moderskap.

Tapio och Mia Puolimatkas sammanlagt närmare tusen sidor text, som grundar sig på omsorgsfull forskning, är en fin prestation av ett äkta par.

Böckerna är mycket aktuella, eftersom man i det finländska samhället just nu håller på att vända sig bort från den kristna skapelseuppfattningen och värdegrunden. Om man lyssnar till paret Puolimatkas inlägg, kan de hjälpa oss att försvara alla människors värde och i vår tro och vår värdegrund undvika självbedrägeri och att samvetet går vilse.

Det som specialläkaren i cancersjukdomar, Tiina Tasmuth, säger om Mia Puolimatkas bok, passar för båda böckerna: ”Jag rekommenderar att kuratorer och liknande yrkesgrupper, hälsovårdspersonal, personer som arbetar inom andligt arbete, pedagoger, politiker och alla andra som har ansvar för andra människor läser boken.”