Evangelium är medicinen mot det onda

Nyheterna från världens krishärdar väller in i våra vardagsrum och arbetsplatser via tv:n och nätet. Terroristgruppernas grymheter kommer oss in på bara skinnet. Allt detta påverkar oss på sätt eller annat. Även om nyheterna inte är omvälvande för vårt vardagsliv, skapar de ändå oro inom oss. Som kristna frågar vi oss vad timmen är slagen....

Nyheterna från världens krishärdar väller in i våra vardagsrum och arbetsplatser via tv:n och nätet. Terroristgruppernas grymheter kommer oss in på bara skinnet. Allt detta påverkar oss på sätt eller annat. Även om nyheterna inte är omvälvande för vårt vardagsliv, skapar de ändå oro inom oss. Som kristna frågar vi oss vad timmen är slagen.

Mitt i all ondska kan vi förlamas och uppleva oss själva maktlösa, vi ser inget hopp i framtiden. Därför är det gott att komma ihåg den medicin som biter på all ondska. Den medicinen är evangeliet. Jesus Kristus har vunnit över syndens och dödens makt på korset och genom sin uppståndelse. Ondskan har inte sista ordet, utan det har Jesus som är alltings Herre och upprätthållare. ”I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Så tröstar Jesus sina egna. (Joh 16:33)
Som kristna sjunker vi inte ner i missmod, för när vi tror på Jesus vet vi att evangeliets kraft kan frälsa och förändra nationers och enskilda människors liv på ett överraskande sätt.

För någon tid sedan skrev vår tidning Uusi Tie om ex-criminal-dagen, där tidigare brottslingar vittnade om sin tro på Jesus. Männen hade visserligen avtjänat sina straff enligt Finlands lag, men när de hade ödmjukat sig inför Gud så hade de fått sina synder förlåtna. I nätdiskussionen ansåg någon att det var motbjudande att dessa mördare och brottslingar kunde få förlåtelse och börja om med ett rent bord. En av skribenterna ansåg att man då ringaktar offrens lidande.
Med mänskliga mått mätt kan man tänka så, men då har man inte förstått vad evangeliet egentligen handlar om. ”Evangelium är inte ett rättesnöre för ett bättre liv. Däremot är evangelium nyheten om Honom, som har älskat syndare.” Så här sammanfattar Vesa Ollilainen det hela i sin bok Elämä & Evankeliumi. Evangeliet förändrar verkligen människans inre. Den som förut stal, vill inte längre stjäla, den som förut mördade, arbetar för livet, den som förut hatade, får kraft att älska. Denna förändring kommer inte på order, utan Guds Helige Ande åstadkommer det.

Aposteln Paulus, som tidigare hette Saulus, är kanske det mest kända exemplet på en ex-kriminell. Han förföljde ju kristna och hade del i mångas död, bland annat i mordet på den första martyren Stefanus. När Saulus mötte Jesus, upplevde han en helomvändning i sitt liv. Han som var lärd och i egna ögon god och nitälskade för Gud, blev en syndare som såg sin skuld och behövde Jesus.

Det allt mörkare läget i världen gör att vi kristna tänker igenom våra prioriteringar för arbetet. Nu måste vi akta oss så att inte oron förlamar oss och kväver vår huvudsakliga vision att allt klarare predika evangelium överallt. Mera evangelium och mindre bestyr. ”Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Upp 13:10)