Ett liv, två mål

Evigheten är oändligt mycket längre än vårt jordeliv. Därför är det verkligen välkommet att det föds diskussion om det som väntar oss efter döden. Om den senaste tidens boom med böcker och filmer om nära-döden-upplevelser och besök i himlen leder till en allvarlig diskussion om var vi tillbringar vår evighet, är det mer än välkommet….

leif-pkEvigheten är oändligt mycket längre än vårt jordeliv. Därför är det verkligen välkommet att det föds diskussion om det som väntar oss efter döden. Om den senaste tidens boom med böcker och filmer om nära-döden-upplevelser och besök i himlen leder till en allvarlig diskussion om var vi tillbringar vår evighet, är det mer än välkommet.

Att undvika de yttersta frågorna eller att ha en ytlig inställning gör att djupet och meningen med livet försvinner. Det är att lägga huvudet i busken inför den väldiga verkligheten att vi alla ska dö en gång och möta den yttersta domen.

Vi har här i Uusi Tie under de senaste veckorna betonat hur Bibeln är den enda helt pålitliga informationskällan när det gäller människans evighet. Det finns en enda människa som med full säkerhet varit på andra sidan gränsen – i själva verket bodde han där innan han kom till den här världen. Han kom för att berätta för oss vad som väntar oss.

Jesu budskap innehåller en chockerande nyhet: alla kommer inte till himlen! Det grundläggande antagandet efter alla otaliga nära-döden-upplevelser och himlabesök är detta: alla kommer slutligen till himlen. Jesus lär annorlunda. Enligt honom finns det efter döden två möjliga slutgiltiga mål: himlen och helvetet.

Ingen i hela Bibeln talar så mycket om helvetet som just Jesus. Någon har sagt att det beror på att ingen älskar oss så mycket och kan tala om det med sådan kärlek som han. Enligt Jesu undervisning – som bevarats för oss i Nya testamentet – är helvetet precis lika evigt och utan slut som himlen. Det är också lika oåterkalleligt som himlen. Vi får inte längre någon andra chans efter döden. Det finns inget återfödande. Vi lever en enda gång. Vi dör en enda gång. Genast efter döden börjar den oåterkalleliga evigheten. Först i ett mellanskede och sedan i uppståndelsekroppen.

Än evangeliet då? Än de goda nyheterna? Den goda nyheten är den här: Jesus dog i stället för oss. Han försonade våra synder. När Jesus uppstod från de döda, innebar det att Gud godkände hans korsdöd som den slutliga betalningen för våra synder. Ingen enda som förtröstar på honom kommer någonsin till helvetet.

Jag kommer ihåg hur jag som ung, innan jag kom till tro, mycket väl förstod att jag personligen förtjänat Guds dom. Jag förstod att jag var på väg till helvetet. I mig själv har jag fortfarande förtjänat domen. Jag kommer också ihåg den väldiga glädjen när jag fick höra att jag för Jesu skull får alla mina synder förlåtna. Det är fortfarande den bästa nyhet jag någonsin hört.