Enastående analys av islam

De långvariga oroligheterna i Mellanöstern och Afrika samt en flyttvåg bestående av miljontals människor har skapat en ny situation också i Europa. Var och en av oss möter nu med större sannolikhet än tidigare företrädare för andra religioner i vårt eget land och i vår egen närmiljö. Så här har det varit redan en tid…

leif-pkDe långvariga oroligheterna i Mellanöstern och Afrika samt en flyttvåg bestående av miljontals människor har skapat en ny situation också i Europa. Var och en av oss möter nu med större sannolikhet än tidigare företrädare för andra religioner i vårt eget land och i vår egen närmiljö.

Så här har det varit redan en tid och denna utveckling bara accelererar. En av nyckelfrågorna i framtiden är hur människor från totalt olika kulturer och religioner kan leva i fred med varandra. En ytterligare utmaning blir de som inte har någon egen religion alls. En del av dem skulle helst välja ett samhälle där inga religioner existerar eller där religionernas närvaro och effekt åtminstone inte skulle märkas på något sätt.

För den kristne innebär ett dylikt massmöte mellan religioner och kulturer nya utmaningar. Hur han bemöter detta avgör hur trygg och stark han kan vara i sin egen övertygelse. Framför allt måste den kristne känna sin egen tro.

När man är omgiven av människor som är minst lika övertygade i sin egen tro som man själv, räcker det inte bara med att hålla fast vid sin egen tradition och sitt kulturarv som självklarheter. En uppfattning som är den totala motsatsen till kristendomen är på samma sätt en självklarhet för en som företräder den övertygelsen. Man måste kunna jämföra och bedöma olika sinsemellan motstridiga sanningspåståenden och olika etiska övertygelser. Man måste finna trovärdiga kriterier för en dylik jämförelse.

Att på detta sätt ivrigt söka sanningen genom äkta möten människor emellan ser man knappast alls i exempelvis finländsk media. Därför är det med en alldeles speciell glädje man måste hälsa det senaste numret av tidningen Perusta. Denna teologiska tidskrift, som utges i samarbete mellan Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission, Suomen Raamattuopisto (Finlands bibelinstitut) och Teologiska institutet i Finland, har en lång tradition (41 årgången). Det senaste numret (5/2015) innehåller exceptionellt viktiga, tunga och intressanta artiklar.

Teologie doktor och professor emeritus inom österländsk kyrkohistoria vid Göttingens universitet, Jouko Martikainens artikel om islam är en helt enastående text. Den enda liknande källan där det på finska finns en motsvarande modig analytisk bedömning av islam torde vara professor Tapio Puolimatkas bok ”Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa” [ung. Vishetens och kunskapens skatter i Kristus] (Aikamedia 2013).

Utöver Martikainens artikel finns det i tidningen utmärkta artiklar om den muslimska terroristorganisationen Isis, om hur Jesus skulle förhålla sig till islam och om Kristi unicitet i religionsvärlden. Precis ett sådant material skulle kristna nu behöva studera – liksom även alla andra som är intresserade av ämnet.