En dödens kultur sprider sig när kristendomen går bakåt

Under sommaren har det kommit flera nyheter som visar hur dödens kultur och människovärdets förringande sprider sig i samma takt som man i västvärlden driver undan Bibelns undervisning om gott och ont. Först fick vi höra om samtal som en kristen organisation filmat i smyg där det avslöjades att den stora abortorganisationen Planned Parenthood i…

Under sommaren har det kommit flera nyheter som visar hur dödens kultur och människovärdets förringande sprider sig i samma takt som man i västvärlden driver undan Bibelns undervisning om gott och ont. Först fick vi höra om samtal som en kristen organisation filmat i smyg där det avslöjades att den stora abortorganisationen Planned Parenthood i USA verkar vara inblandad i försäljning av kroppsdelar från aborterade bebisar. Hittills har man publicerat sex sådana videofilmer och fem delstater har redan avslutat sin finansiering av Planned Parenthood.

Den andra nyheten var att Amnesty International i somras vid sitt internationella möte godkände ett nytt ställningstagande som gällde slopandet av straffpåföljder för sexarbete. Pia Rendic, som via Folkmissionen arbetar mot människohandel, säger att ”detta betyder i praktiken att Amnesty uppmanar regeringar att köra ner lagar om försäljning och köp av sex, det vill säga börjar offentligt försvara koppleri, bordellverksamhet och sexköp; den globala sexindustrin som värderas till 99 miljarder”.

En avkriminalisering av försäljning och köp av sex leder till en omedelbar ökning i den sexrelaterade människohandeln, liksom också i utnyttjandet av allt fler sexarbetare. Så har det skett exempelvis i Tyskland och Holland där den sexrelaterade människohandeln har vuxit kraftigt.

I praktiken har Amnesty genom detta upphört vara en organisation som kämpar för mänskliga rättigheter. Redan tidigare, när man understödde fri abort, har den slutat försvara dem som är allra svagast.

Människor säljs alltså idag, hela eller i delar. Dessutom höjer eutanasiförespråkare ständigt rösten på olika håll i världen. Dödens kultur strävar till att inta områden och nå alla, från de ofödda människobarnen till de gamla som är på slutrakan av sitt liv.

Gemensamt för alla ovan nämnda fenomen är att de går helt emot det kristna tänkesättet. Enligt kristendomen är människolivet heligt från befruktningsögonblicket till graven – och naturligtvis däremellan. Som skapad av Gud och återlöst av Kristus, har varje människa ett okränkbart människovärde. När man viker av från detta synsätt, försvinner människans värde och hon blir en handelsvara. Så har det skett om och om igen i för- och postkristna kulturer. Ateistiska och andra antikristna tänkesätt ger inte människolivet varken okränkbart värde eller mening. De postkristna västländerna står vid ett vägskäl där många enskilda och nationer har stått förut under historiens gång. Väljer man en återgång till den bibliska tron och värdegrunden och, som en följd av det, livets kultur? Eller väljer man att vända bort från kristendomen och slå in på den väg som dikteras av dödens kultur.