Andligt storevenemang i Karleby

Under veckoslutet ordnades redan för sjätte gången Kyrkhelg i Karleby. Det här evenemanget, som arrangeras av väckelserörelser och Karleby svenska församling tillsammans, är på många sätt unikt. I Finland finns det en klar språkmur, som är orsaken till att svenskspråkiga ofta inte vet vad som händer inom det andliga livet på finskt håll, och tvärtom….

Under veckoslutet ordnades redan för sjätte gången Kyrkhelg i Karleby. Det här evenemanget, som arrangeras av väckelserörelser och Karleby svenska församling tillsammans, är på många sätt unikt.

I Finland finns det en klar språkmur, som är orsaken till att svenskspråkiga ofta inte vet vad som händer inom det andliga livet på finskt håll, och tvärtom. Om så inte vore, skulle Kyrkhelgen redan i flera år ha befäst sin ställning som en av Finlands andliga storevenemang. På finlandssvenskt håll är det kyrkans största årliga andliga händelse, som samlar närmare tretusen deltagare.

Deltagarnas åldersfördelning är bred. Vid flera möten samlades barn, unga och vuxna tillsammans. Karleby stadskyrka, som rymmer tusen personer, fylldes under veckoslutet flera gånger av åhörare i mycket olika åldrar.

Kyrkhelgens arrangörsbas är sannolikt bredare än vid något motsvarande andligt evenemang på finskt håll. Helgen ordnas gemensamt av alla väckelserörelser som verkar inom Borgå stift. Med finns både laestadianer, evangeliska, olika nypietistiska och karismatiska väckelserörelser.

Det är klart att för att få med så olika arrangörer krävs det att man när det gäller innehåll och budskap koncentrerar sig på det bibliska kärnbudskapet. Så var det också under denna Kyrkhelg. Hela helgen var till sin natur starkt väckelsekristen. Det var genomgående mycket uppbyggligt att lyssna till tal som verkligen väckte och klart förkunnade evangelium. Även musikutbudet var mycket mångsidigt.

Dagarna har en klart internationell prägel. Av huvudtalarna kom Maher Fouad* med mycket uppmuntrande och talande hälsningar från Egypten. Efter att ha lyssnat till Fouad, uttryckte någon sin upplevelse genom att konstatera: ”Den där mannen är ju som rakt ur Apostlagärningarna.” Biskop Aarre Kuukauppi berättade realistiskt om den ingermanländska kyrkans lidandesväg, men predikade också om hoppet om evigt liv och nödvändigheten av att kämpa trons goda kamp. Den tredje huvudtalarens, ledare för Credo-akademin i Sverige, Stefan Gustavssons tal om att försvara tron var mycket aktuella. Till exempel betonade han på lördag morgon att olika religioners läror är oförenliga och står i konflikt med varandra, och vi måste välja vem vi tror på och på vilka grunder.

När man till helgens behållning ännu lägger ett femtontal seminarier om olika viktiga ämnen som berörde troslivet och det mänskliga livet, så måste man konstatera att Kyrkhelgen både med sin breda arrangörsbas, sina internationella inslag, deltagarnas åldersstruktur och det sällsynt rika budskapet är en av Finlands betydande andliga evenemang idag.

* En intervju med Maher Fouad finns i nummer 38 av den finskspråkiga tidningen Uusi Tie.