Den nya sångbokens budskap är helt centralt

Senaste söndag utgavs i Berghälls kyrka den så kallade femte väckelsens gemensamma, nya sångbok Viisikielinen*. Det är fint att på detta sätt få denna sångskatt, som redan i årtionden flitigt har använts inom vårt lands väckelsekristna kretsar, inom samma pärmar. En avgörande insats för att boken kom till gjordes av Folkmissionens numera pensionerade missionsledare Timo...

Senaste söndag utgavs i Berghälls kyrka den så kallade femte väckelsens gemensamma, nya sångbok Viisikielinen*. Det är fint att på detta sätt få denna sångskatt, som redan i årtionden flitigt har använts inom vårt lands väckelsekristna kretsar, inom samma pärmar. En avgörande insats för att boken kom till gjordes av Folkmissionens numera pensionerade missionsledare Timo Rämä. Rämä å sin sida tackade vid utgivningstillfället andra som på ett avgörande sätt påverkat sångbokens tillkomst: Risto Ranta-aho, Heini Kataja-Kantola samt Pekka Simojoki och Anna-Mari Kaskinen, som på sätt eller annat är med i 70 av sångbokens sånger.

Sångboken Viisikielinen håller sig klart till den kristna trons kärna när det gäller budskap och teologi. Flest sånger hittar man med sökord som ”försoning”, ”nåd”, ”korset”, ”Jesu blod” och allra mest under ”Jesu kärlek” och ”Guds kärlek”. Sin egen betydande del får naturligtvis också sånger med temat ”tro” och ”tack”. Man kan utgå från att denna sångbok i framtiden kommer i flitig användning vid femte väckelsens evenemang runt om i landet. Så håller man sig åtminstone vad gäller sångerna till trons absoluta kärna.

Sången har alltid spelat en avgörande roll i att föra ut det kristna budskapet och förmedla den kristna teologin till församlingen. Det här konstateras redan i Nya testamentet, där man jämställer att fyllas med Guds ord och att fyllas med Helig Ande, och följderna av båda dessa är sång till Herren. (Jfr Ef 5 och Kol 3) När man i den kristna församlingen flitigt odlar Guds rena ord, leder det till att de kristna fylls av Guds Helige Ande. Följden av detta är många slags goda frukter på livets olika områden. En följd är också att Gud tackas och prisas genom sång. Det är alltså mycket viktigt vad och om vad vi kristna sjunger.

Det samma gäller också omvänt. Ju bättre och mer talande sånger som sjungs av väckelsefolket, desto mer öppnas hjärtan för Guds ords och Andens påverkan. Guds ord verkar även genom sångerna. Vid utgivningstillfället av Viisikielinen hoppades man i många hälsningstal att dessa sånger skulle förena människor av olika åldrar. Där påminde man också om sångernas betydelse inom barns och ungas kristna fostran. Vissa önskade till och med att den nya sångboken skulle föda ny väckelse.

Hur som helst är det en stor gåva att vi nu utöver en god psalmbok och väckelserörelsernas andra fina sångböcker även har femte väckelsens egen sångbok.

*)
Namnet betyder ”femsträngad” eller ”på fem språk”