Den kristnes liv innebär välsignelser och offer

Tron på Jesus för med sig välsignelse och evigt liv, vilket verkligen inte är lite. Men tron kan också medföra förföljelse. Tjänaren är inte förmer än sin Herre. Under kristendomens första årtionden kastades kristna i Romarriket åt lejonen och det var ett folknöje att följa med dessa skådespel. De senaste veckorna har vi tvingats höra...

Tron på Jesus för med sig välsignelse och evigt liv, vilket verkligen inte är lite. Men tron kan också medföra förföljelse. Tjänaren är inte förmer än sin Herre. Under kristendomens första årtionden kastades kristna i Romarriket åt lejonen och det var ett folknöje att följa med dessa skådespel. De senaste veckorna har vi tvingats höra och se på liknande behandling, när Iraks kristna har blivit tvungna att fly från sina hem och brutalt torterats och dödats. Bakom grymheterna står den extrema islamistiska terrororganisationen Isis, vars mål är världsomfattande heligt krig.

En grupp nordiska missionsorganisationers ledare vädjade förra veckan till ledningen för sina respektive länder att dessa skulle fästa uppmärksamhet på de kristnas ställning bland annat i Syrien och Irak och tala för de minoriteter som utsätts för folkmord. ”De kristna får inte glömmas bort! Deras svåra situation har blivit osynliggjord, eftersom de å ena sidan är pressade av aggressiv islamistisk fundamentalism och å andra sidan av den sekulariserade västvärldens likgiltighet”, sägs det i appellen.
Ordföranden för Martyrkyrkans vänner r.f., prosten Johan Candelin varnar i tidningen Uusi Tie (nr 34) för att ifall västvärlden inte griper in i situationen, kommer de extrema islamistiska dåden att sprida sig även till Europa. I London har man redan på öppen gata rekryterat folk till Isis styrkor.

I Finland anses religionen vara en privatsak. Därför är det svårt för oss att förstå en så omfattande förföljelse. För det sekulariserade Europa kommer det som en överraskning att religionen på andra håll i världen är av stor betydelse. Om det bakom de västerländska ledarnas ovilja och tigande ligger en rädsla inför islam, har extremisterna tyvärr redan nått sitt mål.

I Egypten genomfördes för ett år sedan våldsamma attacker mot den kristna minoriteten när dessa ogrundat anklagades för blodbadet i Kairo. Då förstördes närmare hundra kyrkor samt kyrkans skolor och barnhem. Kristna till och med mördades. Egyptens kristna beslöt ändå att älska sina grannar trots det skedda. Ett år efter förstörelsen av kyrkorna konstaterar den koptiske biskopen Makarios från Övre Egypten att förföljelsen var en Guds välsignelse. Han anser att kyrkan blev starkare efter prövningarna. Flera evangelikala pastorer berättar att många icke-kristna har börjat intressera sig för kristendomen fastän de inte vågar komma till kyrkan. Med dessa samtalar man om Jesus på caféer och allmänna platser.

Blir en troende i Finland utsatt för förföljelse? Grundlagen garanterar alla medborgare religionsfrihet. Fastän ingens liv är i fara här i Finland, kan man också hos oss se diskriminering och social utfrysning ifall någon hellre vill följa Gud än den allmänna opinionen. Själva kristendomen bagatelliseras i Finland när man ur lagstiftningen och även från skolans läroplan vill ta bort det kristna arvet.

Förföljda kristna vill inte ge upp sin Frälsare, utan bär sitt kors med Guds hjälp. Förföljelserna kan inte heller utplåna en levande Kristi församling. Kyrkobyggnader blir kanske förstörda och människor dödade, men Jesus själv lovar att ingen kan ta ett Guds barn ur hans hand.