Bort från den ensidiga informationen

Världen är inte svartvit. Saker och fenomen är ofta mångfacetterade och det är inte lätt att skapa en balanserad bild av dem. Om människan tror att hennes uppfattning om världen och olika fenomen är tillräckligt täckande, eftersom hon följer med nyheterna, någon av landets viktigaste tidningar eller vissa offentliga sektorers information, kan den i själva…

Världen är inte svartvit. Saker och fenomen är ofta mångfacetterade och det är inte lätt att skapa en balanserad bild av dem. Om människan tror att hennes uppfattning om världen och olika fenomen är tillräckligt täckande, eftersom hon följer med nyheterna, någon av landets viktigaste tidningar eller vissa offentliga sektorers information, kan den i själva verket mycket sannolikt vara rätt så ensidig.

Redaktören och teologen Pasi Turunen lyfter i sin blogg fram en dylik flagrant ensidighet. FN:s generalförsamling svarvade i november ihop nio politiskt motiverade Israelkritiska resolutioner. Turunen berättar om en av tolkarna på plats. ”Utan att förstå att hans mikrofon fortfarande var på, brast tolken ut i att högt förundra sig över generalförsamlingens aktivitet för sin kollega: ’…alltså sammanlagt tio resolutioner om Israel och Palestina, det är väl lite för mycket, inte sant? Jag vet att det i världen händer också andra verkligt dåliga saker…’” Minerna i sessionssalen var förvånade och kommentarerna orsakade en skrattsalva i sessionssalen. Den Youtube-video som berättar om det skedda har setts 280 000 gånger. Även Hillel Neuer från organisationen UN Watch konstaterar följande om årets saldo i FN:s generalförsamling: ”När årets [2013] sessionsperiod avslutas har generalförsamlingen godkänt sammanlagt 22 resolutioner som fördömer Israel och endast fyra som gäller hela den övriga världen sammanlagt. [FN har sammanlagt över 190 medlemsländer] Chockerande skenhelighet, selektivitet och politisering.”

Israels handlande är bara ett av de ärenden som det i förhållande till många andra länder hela tiden ges en verkligt ensidig och förvrängd bild av. Detta har också följder. När Israel i tiderna stannade ett fartyg som kört in på landets territorialvatten, marscherade människor på gatorna på olika håll i Europa redan innan det fanns någon som helst klarhet i vad fartyget fraktade och vad som egentligen hade hänt i samband med att det stoppats. Det var ”klart” att Israel igen hade gjort något fel. Samtidigt sker det fruktansvärda saker ute i världen utan att det orsakar någon reaktion. När den berömda svenska tidningsskribenten Marcus Birro, som fått publicera många kolumner bland annat i tidningen Expressen, i slutet av förra året skrev om den förföljelse som vissa muslimer på olika håll av Mellanöstern bedriver mot kristna, blev det överraskande svårt att få texten att gå igenom. Birro kommenterade episoden med att uppmana medias maktelit att frångå den okunnighet som beror på deras begränsade synvinkel och högmodiga inställning. För den som är intresserad av att få en mångsidigare och mera sanningsenlig bild av saker och ting, finns det i allmänhet alltid någon alternativ, kompletterande informationskälla.