Besök en andlig sommarfest med en vän

De andliga sommarfesternas tid har börjat. Det är inte bara i Finland man ordnar sådana, men här har de funnit sin speciella plats. Det finns många goda orsaker till att besöka en sommarfest, främst att höra Guds ord. Naturligtvis kan vi i Finland lyssna till Ordet också ensamma via radion eller tv:n, eller andliga inspelningar....

De andliga sommarfesternas tid har börjat. Det är inte bara i Finland man ordnar sådana, men här har de funnit sin speciella plats. Det finns många goda orsaker till att besöka en sommarfest, främst att höra Guds ord. Naturligtvis kan vi i Finland lyssna till Ordet också ensamma via radion eller tv:n, eller andliga inspelningar. Många moderna apparater som smarttelefoner, surfplattor och datorer erbjuder nästan oändliga möjligheter att lyssna till och studera Guds ord och det lönar sig naturligtvis att utnyttja dessa.

Ändå ligger det en alldeles speciell välsignelse i att komma samman i större skaror just för att lyssna på undervisning och predikningar. Också den gemensamma sången och bönen har stor betydelse. Vid nästan alla andliga sommarfester kommer man numera också ihåg ungdomarna och barnen både i det gemensamma programmet och skilt för sig.

En annan betydelsefull orsak till att besöka andliga sommarfester är att vårda sig om de troendes gemenskap. Den har ingen kristen råd att underskatta. Talesättet att ett ensamt vedträ inte brinner länge innehåller en djup andlig sanning. Utan Ordet och uppbyggligt andligt sällskap hålls inte vårt andliga liv i balans.

På de andliga sommarfesterna erbjuds båda. De troende behöver höra evangelium om och om igen. För många som fjärmat sig från tron kunde en dag på en sommarfest ändå vara en ännu mera revolutionerande upplevelse. Det skulle inte alls vara någon dålig idé att i sommar ta med någon man känner på en andlig sommarfest.

Uleåborgs domkapitels varning har fel adress

Domkapitlet i Uleåborgs stift gav i slutet av maj fyra präster varningar för att de verkat i prästuppgifter i Finlands evangelisk-lutherska missionsstift. En av de präster som fick en varning var Lasse Marjokorpi som för två år sedan pensionerades från tjänsten som kyrkoherde i Kemijärvi församling. Han hann tjäna vår kyrka som präst i 40 år utan anmärkningar. I 12 år fungerade han som kyrkomötesombud. I ett kvarts sekel har han tjänat den ingermanländska kyrkan genom gudstjänster.

Vilket allvarligt brott har Marjokorpi nu som pensionär gjort sig skyldig till för att göra sig förtjänt av domkapitlets varning? Han har hållit några lutherska gudstjänster för en liten grupp ”fel” människor?

En agnostikerkväll kan en präst nog ordna i Uleåborgs stift utan att få någon varning, men en gudstjänst för dem som betonar den lutherska bekännelsen, det går inte för sig. Var det någon vid domkapitlet som kom att tänka på hur detta ser ut och låter? Beslutet verkar vara hjärtlös, oflexibel, politiskt korrekt kyrkopolitik. Precis sådant som effektivt fjärmar folk från kyrkan. Efter beslutet är allt tal om att godkänna olikheter ett mycket dåligt skämt.

Kunde inte domkapitlet näst ge oss alla kyrkans medlemmar en varning om risken för evig förtappelse och nödvändigheten av att tro på Jesus. En sådan varning skulle alltid behövas.