Bara en minoritet lyssnar på varningarna

När en kristen kyrka beslutar sig för att varna en annan kyrka för den väg som denna slagit in på, skulle det absolut löna sig att lyssna ödmjukt och justera kursen. Rysslands ortodoxa kyrka har redan länge varnat Finlands evangelisk-lutherska kyrka för dess utveckling. Redan år 2012 betonade Moskvas patriark Kirill att Rysslands ortodoxa kyrka…

När en kristen kyrka beslutar sig för att varna en annan kyrka för den väg som denna slagit in på, skulle det absolut löna sig att lyssna ödmjukt och justera kursen. Rysslands ortodoxa kyrka har redan länge varnat Finlands evangelisk-lutherska kyrka för dess utveckling.

Redan år 2012 betonade Moskvas patriark Kirill att Rysslands ortodoxa kyrka fast håller sig till den moraliska lära som finns i Bibeln. Ifall människan gör bättring från synden, ger kyrkan henne förlåtelse enligt Frälsarens undervisning till och med sjuttio gånger sju gånger. Förlåtelsen innebär ändå inte ett godkännande av synden, eftersom kyrkan borde väcka människans samvete, inte rättfärdiga hennes synder. Homosexuella relationer är synd och därför kan kyrkan inte godkänna dem. Om ett kristet samfund börjar rättfärdiga synd, förlorar den sin egen identitet, förklarade Kirill.

Kyrkan är kallad att med profetisk röst vittna om Guds sanning. I dagens värld finns enligt Kirill krafter som vill att kyrkan håller sig till det som är politiskt korrekt. I stället borde man välja att vittna om sanningen ända till slutet, så som de ortodoxa fäderna gjorde under den hårda tiden efter revolutionen när de kommunistiska makthavarna erbjöd dem möjligheten att ansluta sig till den så kallade ”röda kyrkan” för att överleva. Tusentals martyrer och trosbekännare valde då lidandets fruktansvärda väg, påminde Kirill. Rysslands ortodoxa kyrka lät redan år 2012 förstå att en fortsättning på samtalen mellan kyrkorna förutsätter att Finlands evangelisk-lutherska kyrka klargör sin ståndpunkt i homofrågan. En sådan klarläggning kom aldrig, utan lärosamtalen avbröts i år.

Metropoliten Hilarion förklarade i höst hur värdeliberalismens och sekulariseringens påverkan inom kyrkans liv har lett till att vissa protestantiska samfund i väst har godkänt kvinnliga präster och kvinnliga biskopar. Ett ytterligare steg har varit välsignelse av samkönade äktenskap. ”Att överge grundläggande etiska normer bryter ner förståelsen av begrepp som ’synd’ och ’dygd’, och berövar människan moraliska riktlinjer vilket gör dem hjälplösa inför sina egna begär”, konstaterade Hilarion. Vid de mellankyrkliga samtalen har den finländska parten inte enligt honom varit beredd att diskutera saken på teologins språk utgående från den gemensamma kristna traditionen och kristna moralläran.

Rysslands ortodoxa kyrkas varning till ledningen för Finlands kyrka har alltså klingat för döva öron, på samma sätt som varningarna i samma fråga från Etiopiens lutherska Mekane Yesus-kyrka till Sveriges evangelisk-lutherska kyrka i tiderna. Det här är en mycket allvarlig sak. Ännu mycket allvarligare är att låta bli att lyssna på Guds varningar i Bibeln. I Sveriges och Finlands kyrkor finns det ändå fortfarande en minoritet som inte i lära och liv har följt sin kyrka på avfallets väg. En sådan minoritet fanns det också i församlingarna i Tyatira och Sardes i Uppenbarelseboken. Jesus uppmuntrade dessa minoriteter att stå fasta.