Ateistisk propaganda i tv under påsken

Yle TV1 krönte påsken med sitt program Skeptikerna, ett program där huvudpersonerna var de kända nyateisterna Richard Dawkins och Lawrence Krauss. Programmet lyfte klart och tydligt fram männens ateism och deras förakt för religion. Den svaga nivån på argumentationen och ensidigheten var helt i en klass för sig i detta program som närmast kunde klassas som ateistisk...

Yle TV1 krönte påsken med sitt program Skeptikerna, ett program där huvudpersonerna var de kända nyateisterna Richard Dawkins och Lawrence Krauss. Programmet lyfte klart och tydligt fram männens ateism och deras förakt för religion. Den svaga nivån på argumentationen och ensidigheten var helt i en klass för sig i detta program som närmast kunde klassas som ateistisk förkunnelse. Bland de enda ljusare stunderna var när Dawkins framför en fullsatt universitetssal medgav att det faktiskt är mot förnuftet att tro – som han och Lawrence säger sig tro – att världsalltet uppkommit bokstavligt talat ur intet.

Medgivanden som det här hör till de saker som fått flera människor att till och med på allvar intressera sig för religion efter att ha läst Dawkins bok. En av dessa är den amerikanska terapeuten och universitetsläraren Judith R. Babarsky, som tackar sin styvdotter för att ha rekommenderat henne att läsa Dawkins bok Illusionen om Gud.  Babarsky berättar: ”Sanningen att säga tyckte jag att det var slöseri med tid att läsa boken, eftersom den inte framförde några som helst välgrundade argument för Guds existens eller icke-existens. I verkligheten var Dawkins inte endast respektlös mot alla andra synsätt utom hans egen, utan jag konstaterade dessutom att hans uttalanden om Jesus var så okunniga att jag verkligen beslöt mig för att lära mig något om Jesus Kristus.” Judith Babarskys nya öppenhet ledde henne till omvändelse till kristendomen.

Förra veckan hade finländarna möjlighet att bekanta sig med en annorlunda, opartisk, respektfull och saklig debatt mellan en kristen och en ateist vid Helsingfors universitet, där den kristne professorn i matematik vid Oxford universitet, John Lennox, diskuterade med professorn i religionsvetenskap, Matti Kamppi. Lennox behandlar i sin bok Tähtäimessä Jumala, som utkom på finska förra veckan, Dawkins och andra nyateisters påståenden. Att läsa den är ett bra sätt att komma underfund med om vi faktiskt själva borde ”skapa oss en mening med vårt liv, njuta av det och fira att vi är mycket mer obetydliga än vi någonsin kan föreställa oss”, som Lawrence Krauss proklamerade i nämnda tv-program. Eller finns det trots allt mycket goda skäl att tro på Guds existens och på att den verkliga meningen med livet och orsaken till att fira ligger i att känna den i historien kroppsligt uppståndne Jesus Kristus. Han som enligt aposteln Lukas ”visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde”.

Om Yle någon gång skulle vilja överraska sina tittare på ett positivt sätt så finns det många program av hög kvalitet som behandlar Guds existens, där olika åsikter framförs opartiskt. Ett sådant program, som visats i alla andra nordiska länder men som finska Yle ratade, är The God Question (Finns det någon Gud), där bland andra alla ovan nämnda herrar finns med plus många andra av vår tids kändaste ateister och kristna.