Amerikas svarta fredag

Fredagen den 26 juni var en tragedi när tiotals människor dog i extremislamistiska organisationers terrorattacker på olika håll i världen. Samtidigt var dagen tragisk också ur den västerländska kulturens och äktenskapets synvinkel. Domarna i Högsta domstolen i Amerikas förenta stater beslöt med rösterna 5-4 att äktenskap mellan personer av samma kön är en grundlagsenlig medborgerlig...

leif-pkFredagen den 26 juni var en tragedi när tiotals människor dog i extremislamistiska organisationers terrorattacker på olika håll i världen. Samtidigt var dagen tragisk också ur den västerländska kulturens och äktenskapets synvinkel.

Domarna i Högsta domstolen i Amerikas förenta stater beslöt med rösterna 5-4 att äktenskap mellan personer av samma kön är en grundlagsenlig medborgerlig rättighet. Således förpliktades genom lagstiftning alla amerikanska offentliga aktörer att godkänna ett homosexuellt beteende som det individuella och allmänna bästa som alla ska understöda och främja. Från och med nu kommer man att kräva att både alla delstatsaktörer och alla religiösa/kyrkliga aktörer juridiskt underställer sig Högsta domstolens vilja. Alla samfunds pastorer i USA kan nu ställas inför frågan om de viger par av samma kön eller tar risken att bli bestraffade – till och med hamna i fängelse – för att ha brutit mot grundlagen.

Beslutet innebär att religionsfriheten underställs den individuella sexuella uttrycksfriheten. I bakgrunden finns tanken att friheten att uttrycka sin sexuella inriktning ska ha starkare skydd i lagen än religionsfriheten. Enligt många sakkunniga – även enligt de domare som i Högsta domstolen var i minoritet – leder detta till en ofrånkomlig krock med religionsfriheten och samvetsfriheten. Enligt flera kritiker har försvarandet av homosexualiteten i USA nu drivits så långt att man står på tröskeln till religiös förföljelse.

Kritiken mot Högsta domstolens beslut har varit massiv och starka reaktioner har kommit dagligen. Över 50 000 katolska, ortodoxa, protestantiska och judiska ledare skrev redan innan beslutet under en skrivelse där de uttrycker sin egen övertygelse, enligt vilken äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. I skrivelsen konstateras att Högsta domstolen inte har någon auktoritet att omdefiniera äktenskapet. Där påminner man också om följande: ”Den kristna läran stärker, praktiserar och betonar den sanning att äktenskapet endast kan existera mellan en man och en kvinna. Denna sanning grundar sig ändå inte enbart på religion eller uppenbarelse, utan på den naturliga morallag som är skriven i varje människas inre och som kan kännas igen genom normalt sunt förnuft.”

Enligt Mat Staver, sakkunnig när det gäller lagstiftningen, är budskapet i denna nya lag i själva verket att ”pojkar och flickor inte behöver pappa och mamma och att pappor och mammor är oväsentliga. Könet blir betydelselöst när regeringen går in för samkönade äktenskap. — Enligt den är två mammor eller två pappor detsamma som pappa och mamma.”

Alla kommer inte att rätta sig efter det nya äktenskapsbegreppet. Efter beslutet konstaterar över hundra kända väckelsekristna ledare från olika samfund i en kommuniké: ”Den kristna teologin ser sin lära om äktenskapet vara både tidlös och oföränderlig. Därför måste vi stå fasta i denna tro — Vi lovar förkunna och leva enligt denna sanning oberoende av vad det kostar oss.”