Alla religioner är inte lika sanna

Fem av Svenska kyrkans präster publicerade (19.8) en artikel i tidningen Dagens Nyheter där de berättar att de inbjuder representanter för olika religioner till en gemensam gudstjänst. Prästerna deklarerar: ”Vågar vi som kyrka högt förkunna att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin egen väg”, Maria Ludvigsson frågar träffande…

leif-pkFem av Svenska kyrkans präster publicerade (19.8) en artikel i tidningen Dagens Nyheter där de berättar att de inbjuder representanter för olika religioner till en gemensam gudstjänst. Prästerna deklarerar: ”Vågar vi som kyrka högt förkunna att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin egen väg”, Maria Ludvigsson frågar träffande i sin ledare i en annan av Sveriges dagstidningar, Svenska Dagbladet: ”När kyrkan bjuder in andra religioner att använda kyrkorummet som bönerum är det att ställa det man själv tror på åt sidan av rädsla för att den egna tron ska stöta dem som har en annan.

Frågan blir hur den kristna kyrkan ska kunna hävda sitt existensberättigande om hon i akt och mening att inte stöta dem som följer andra profeter slutar vara kristen? Att förneka sin egen tro är inte detsamma som att visa respekt för andras.”

Ludvigsson anser att prästernas utspel påminner om en pubertal önskan att vara populär. Om det tänkesätt som dessa svenska präster representerar tar över i kyrkan, har den kommit till vägs ände som kristen kyrka. En kyrka som förnekar Kristi unicitet kan inte uppriktigt bära hans namn som själv kraftfullt och definitivt undervisade att han var den enda vägen till Fadern. För att inte tala om hur förnuftsmässigt ohållbar och oärlig tanke på alla olika religioners likhet är.

När det gäller religionernas centrala lärosatser står de i oförenlig konflikt med varandra. Deras berättelser, som helt avviker från varandra, kan inte alla samtidigt vara sanna. I de tre stora världsreligionerna islam, judendom och kristendom tror man till exempel visserligen på en gud som skapare. Men genast när vi frågar oss hurdan denna gud är och vem Jesus är, skiljer sig trosföreställningarna kraftigt från varandra.

Enligt judendomen dog Jesus, men han uppstod inte från de döda och var inte Messias. Enligt islam dog inte Jesus på korset, uppstod inte från de döda och är absolut inte Guds Son, den andra personen i treenigheten. Enligt kristendomen dog Jesus på korset och uppstod därefter från de döda och visade så att han var Guds Son, den i Gamla testamentet utlovade Messias. I honom blev Gud själv människa för att frälsa oss.

Alla människors mänskliga rättigheter och religionsfrihet kan och bör respekteras. Samtidigt borde man vara beredd att öppet, ärligt och kritiskt granska också avgörande skillnader mellan religionerna. Ledaren för CredoAkademin i Sverige, Stefan Gustavsson summerade i sitt ställningstagande prästernas utspel: ”Den kristna församlingen behöver vakna ur sin Törnrosa-slummer och ta de stora frågorna på allvar. Det finns dramatiska antingen eller att ta ställning till – som frågan om Jesus.”