Tidningen Newsweek och bibeltolkning

Under de senaste årtiondena har vi vant oss vid att med en rent ut sagt tröttsam osviklighet kommer media alltid inför de kristna högtiderna att publicera någon större artikel mot den kristna tron. Denna jul skötte den internationellt ansedda tidningen Newsweek om saken. Tidningen publicerade Kurt Eichenwalds långa artikel ”Bibeln: Så missförstådd att det är…