Kansanlähetys irtisanoo 13 ja lomauttaa puolet työntekijöistään

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen muutosneuvottelut päättyivät. Niissä päätettiin yhdistyksen historian suurimmista leikkauksista. Ensimmäistä kertaa järjestö joutuu irtisanomaan lähetystyöntekijöitä kesken työkauden.

Ryttylän Kansanlähetysopiston rakennukset.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen lähetysjärjestö. Yhdistyksen lähetyskeskus ja Kansanlähetysopisto sijaisevat Ryttylässä. KUVA: KAROLIINA RAUHIO-POKKA

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen muutosneuvottelut päättyivät 16.10., ja niiden päätöksistä tiedotettiin 18.10. Kansanlähetys ilmoitti syyskuussa muutosneuvotteluiden käynnistämisestä vaikean taloustilanteensa vuoksi.

Muutosneuvotteluiden myötä kaikki Kansanlähetyksen kotimaan ja kotimaasta käsin lähetystyötä tekevät työntekijät lomautetaan 11 työpäiväksi seuraavan puolen vuoden aikana. Päätös koskee noin viittäkymmentä henkilöä. Lomautukset saatetaan joutua uusimaan vuoden 2024 loppupuolella, jos järjestön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Lisäksi työntekijöille maksettavat päivärahat ja kilometrikorvaukset leikataan puoleen ensi vuodelle.

Kansanlähetyksen henkilöstöä supistetaan merkittävästi, kun sen 99 työntekijästä 13 irtisanotaan, kahdeksan jää eläkkeelle ja kuuden työsuhde osa-aikaistetaan. Ensimmäinen kertaa Kansanlähetys joutuu irtisanomaan myös lähetystyöntekijöitä kesken työkauden.

Leikkauksilla on vaikutusta yhdistyksen työhön. Esimerkiksi kristillinen lastenlehti Donkki ja Joulun Aika -lehti lakkautetaan. Donkki-lehdestä ilmestyvät vielä numerot 4/2023 ja 1/2024. Joulun Aika 2024 on juuri ilmestynyt ja on viimeinen laatuaan. Idäntyönpäivät, Missioforum ja Israel-päivät yhdistyvät yhdeksi tapahtumaksi.

Työnantaja: ”Päätökset ovat välttämättömiä”

Työnantajapuolen edustaja, Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela kuvailee, että viimeiset puolitoista kuukautta ovat olleet kulkemista pimeässä laaksossa.

– Päätökset ovat vaikeita ja raskaita mutta välttämättömiä. Menetämme useita hyviä työntekijöitä, joita jäämme kaipaamaan.

Vaikka nyt tehdyt toimenpiteet ovat mittavia, ne eivät vielä riitä talouden saattamiseen tasapainoon, vaan edelleen on etsittävä keinoja yhdistyksen kannatuksen parantamiseksi, Nummela sanoo. Kansanlähetyksen liittohallitus on antanut kolme vuotta aikaa yhdistyksen talouden tasapainottamiseen.

Jatkossa esimerkiksi uusilta lähetystyöntekijöiltä edellytetään parempaa henkilökohtaista kannatusta, ennen kuin heidät voidaan lähettää lähetyskentälle. Läheteillä on nykyisinkin omat lähettäjärenkaansa, joiden antama taloudellinen tuki kattaa osan työn kuluista.

Työntekijät: ”Kaikki mahdolliset tunteet ovat pinnalla”

Työntekijäpuolta muutosneuvotteluissa edustanut Kansanlähetyksen viestintäkoordinaattori Anne Lepikko toteaa, että muutosneuvottelut käytiin yhteistoiminnan hengessä, ja niiden aikana etsittiin rakentavia ratkaisuja. Kuitenkin tehdyt päätökset ovat ”sydäntä särkeviä”.

– Tässä tilanteessa kaikki mahdolliset tunteet ovat pinnalla. Menetyksen keskellä emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo eteemme liikkeenä tai yksittäisinä työntekijöinä. Perusvireenä on luottamus siihen, että Jumalan johdatus tai sallimus on tämänkin takana. Tiedän, että aikanaan hän vastaa miksi-kysymyksiimme.

Jos siellä on joku, jolla on työmme sydämellään mutta joka ei vielä tue sitä taloudellisesti ja säännöllisesti, voisitko ajatella ryhtymistä kuukausilahjoittajaksi?

Leikkaukset heikentävät työntekijöiden toimeentuloa, mistä Lepikko on huolissaan. Hän vetoaakin Kansanlähetyksen työn ystäviin.

– Jos siellä on joku, jolla on työmme sydämellään mutta joka ei vielä tue sitä taloudellisesti ja säännöllisesti, voisitko ajatella ryhtymistä kuukausilahjoittajaksi? Jos Kansanlähetyksen taloudellinen tilanne helpottuu, kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei tarvitse toimeenpanna.

Lisäys 23.10. klo 22:13: Juttuun on lisätty tiedot Donkki-lehden ja Joulun Aika -lehden viimeisten numeroiden ilmestymisestä.

Hei hyvä lukija!

Tämä artikkeli on poikkeuksellisesti maksuton. Lehden tekeminen ei kuitenkaan ole ilmaista vaan vaatii resursseja. Haluaisitko olla mukana mahdollistamassa kristillisen median tekemisen, jotta tulevaisuudessakin Suomesta löytyisi Raamattuun ja klassisen kristinuskoon sitoutunut lehti? Tilaa Uusi Tie paperi- tai verkkolehtenä alkaen 0 € / 1. kk uusille tilaajille täällä.

Piditkö jutusta? Saatat pitää myös:

Espoon seurakunnat vetosivat tasa-arvoon mutta veivät rahat myös naisia tukevilta hankkeilta

Kehitysyhteistyön leikkaukset eivät näillä näkymin kohdistu suomalaisiin avustusjärjestöihin