PARANTAVAA LÄÄKETTÄ KAIKILLE KAIPAAVILLE

Joululla on tärkeä paikka Jumalan suunnitelmassa, joka tehtiin jo ennen maailman luomista. Sen ensimmäiset luvut koskivat luomista, syntiinlankeemusta ja lupausta pelastuksesta.

”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm. 3:20) KUVA: Istockphoto

”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm. 3:20) KUVA: Istockphoto
”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm. 3:20) KUVA: Istockphoto

Joululla on tärkeä paikka Jumalan suunnitelmassa, joka tehtiin jo ennen maailman luomista. Sen ensimmäiset luvut koskivat luomista, syntiinlankeemusta ja lupausta pelastuksesta. Yksi Jumalan suunnitelman huippuhetkistä osui ensimmäiseen jouluun Betlehemissä. Kolmiyhteisen Jumalan yksi persoona syntyi ihmiseksi. Jumala oli ilmoittanut profeetta Jesajan kautta satoja vuosia aiemmin: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas” (9:5).

LÄHI-IDÄN kulttuureissa nimi kuvaa olemusta. Ketään toista ei ole kuvattu Jesajan meille välittämillä sanoilla. Nuo sanat kertovat sekä Jumalasta itsestään että hänen vastauksestaan ihmisen tarpeisiin. Jostain syystä Jumala suunnitellessaan Poikansa lähettämistä maailmaan halusi kuvata tätä lasta juuri tällaisin sanoin. Mitä hän halusi kertoa itsestään ja ihmiskunnasta?
Taustalla on se, että syntiinlankeemuksessa ihmiskunta repäisi itsensä irti Jumalasta. Tämän vuoksi kaikkien aikojen ihmiset ovat kaivanneet neuvonantajaa, vahvaa auttajaa, pysyvyyttä ja rauhaa. Tämä kaipaus kertoo, että jotain on kadotettu, mutta syvällä sielussa sitä kuitenkin ikävöidään. Juuri tähän Jumalalla on ratkaisu: Jeesus tulee ihmiseksi avaamaan tien Jumalan yhteyteen.

MAAILMAMME elää murroksessa. Monenlaisia neuvoja kuullaan ja keksitään vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseksi ja rauhan saamiseksi sotien keskelle. Maailmaan ei tule pysyvää rauhaa ilman Rauhanruhtinasta eikä tämän maailman ongelmiin löydy lopullista ratkaisua ilman Ihmeellistä neuvonantajaa.
Jumala on Väkevä ja Iankaikkinen toisin kuin sinä ja minä. Siksi hän voi antaa pysyvät ratkaisut sekä yksittäisen ihmisen että koko maailman kysymyksiin. Sitä suurempi ihme on, että Väkevä ja Iankaikkinen tuli Betlehemissä avuttomaksi lapseksi köyhyyteen ja nöyryyteen. Nöyränä hän vielä tänäänkin kysyy lupaa saada olla sinun Jumalasi.