Kaksi lähetysjärjestöä piispainkokouksen kuultaviksi – syytetään sopimusrikkomuksesta

Piispainkokous tulkitsi, että Kansanlähetys ja Sley ovat tehneet sopimusrikkomuksen liittyen Inkerin kirkossa toimitettuun pappisvihkimykseen.

Kansanlähetyksen rakennus.

Piispainkokouksen mukaan kaksi lähetysjärjestöä on syyllistynyt sopimusrikkomuksen ja vaatii niiltä suullista ja kirjallista selvitystä. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummelan mukaan Kansanlähetys kunnioittaa hallintomenettelyä ja ottaa tilanteen vakavasti. Kuva Lähetyskeskukselta Ryttylästä. KUVA: KAROLIINA RAUHIO-POKKA

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous (24.10.) katsoi, että kirkon kahdeksasta virallisesta lähetysjärjestöstä kaksi olisi tehnyt sopimusrikkomuksen. Kirkon lähetysjärjestöt ovat sitoutuneet Yhteinen todistus 2023 -asiakirjan linjauksiin, joita Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) eivät ole piispainkokouksen mielestä kaikilta osin noudattaneet.

Väitetyt rikkomukset liittyvät Inkerin kirkossa 3.9. toimitettuun vihkimykseen, jossa molemmilta järjestöiltä vihittiin papeiksi kaksi työntekijää. Piispainkokouksen mukaan järjestöt rikkoivat virkakysymyksen osalta toimintaperiaatetta, jonka mukaan järjestöt eivät saa aiheuttaa haittaa yhteistyössä. Piispainkokous muun muassa katsoo, että vihkimyksen herättämän arvostelun myötä monet suomalaiset seurakunnat harkitsevat entistä kriittisemmin Inkerin kirkon tukemista.

Piispainkokouksen mukaan järjestöt ovat rikkoneet myös velvoitetta tiedottaa piispainkokousta suunnittelemistaan merkittävistä avauksista yhteistyökumppaniensa kanssa.

Keskustelurauha järjestöille

Piispainkokous järjestää Kansanlähetykselle ja Sleylle suullisen ja kirjallisen kuulemisen. Järjestöjen tulee antaa selvitys menettelystään 30.11. mennessä. Seurauksena voi olla menettelyn korjaaminen tai kirkon lähetysjärjestön aseman menettäminen.

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummelan mukaan Kansanlähetys kunnioittaa hallintomenettelyä ja ottaa tilanteen vakavasti.

– Pidättäydymme tässä kohtaa julkisesti vastaamasta asiaa koskeviin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotta keskustelu voidaan käydä rauhassa kirkon johdon ja meidän välillämme.

Jätämme tämän asian rukouksissa hänen haltuunsa.

Myös Sleyllä asiaan suhtaudutaan vakavasti ja ollaan valmiita neuvottelemaan. Toiminnanjohtaja Tom Säilä vakuuttaa, että sekä Inkerin kirkko että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ovat Sleylle erittäin tärkeitä, ja molempiin halutaan säilyttää hyvät suhteet.

– Toivomme tietysti, että kaikki mitä teemme, on rakentavaa sekä Inkerin kirkossa että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Viime kädessä Säilällä on luottamus hyvän Jumalan johdatukseen.

– Jätämme tämän asian rukouksissa hänen haltuunsa.

Piditkö jutusta? Saatat pitää myös:

Järjestöjohtajat: ”On kohtuutonta vaatia Inkerin kirkolta voimakasta julkista vastarintaa sodalle”

”Neuvostoaika ei ole palannut” – lähetystyö Venäjällä jatkuu

Espoon seurakunnat vetosivat tasa-arvoon mutta veivät rahat myös naisia tukevilta hankkeilta

Tilaa Uusi Tie isänpäivälahjaksi täällä.