Inkerin kirkko vihki suomalaisia papeiksi – järjestöjohtajat vastaavat arkkipiispan kritiikkiin

Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan vihkimys ruokkii hajaannusta. Järjestöjohtajat ihmettelevät arkkipiispan reaktiota.
Papin vaatteisiin pukeutuneita miehiä ryhmäkuvassa alttarin edessä.

Piispa Ivan Laptev (kolmas oikealta) vihki Pietarin Pyhän Marian kirkossa papeiksi Jarkko Haapasen, Matti Rusaman, Santeri Marjokorven, Veli-Matti Kujalan ja Hiroaki Yoshimuran. Kuva: Daniel Nummela

Pyhän Marian kirkossa Pietarissa järjestettiin 3. syyskuuta pappisvihkimys, jossa vihittiin papeiksi Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) ja Suomen Raamattuopiston (SRO) työntekijöitä.

Vihittävinä olivat Kansanlähetysopiston raamattulinjan linjavastaava Jarkko Haapanen, SRO:n vararehtori Veli-Matti Kujala, Uusi Tie -lehden päätoimittaja Santeri Marjokorpi, Karkun evankelisen opiston rehtori Matti Rusama ja Sleyn lähetystyöntekijä Hiroaki Yoshimura.

Pappisvihkimyksen toimitti Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev. Siinä avustivat emerituspiispa Aarre Kuukauppi, joka saarnasi messussa, Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela ja Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Juha Saari.

Arkkipiispa: vihkimys ruokkii hajaannusta

Kaikki eivät kuitenkaan iloinneet pappisvihkimyksestä. Suomen ev. lut. kirkon arkkipiispa Tapio Luoma antoi Kotimaa-lehdelle haastattelun, jossa hän sanoi, että vihkimyksellä Inkerin kirkko ”synnyttää vakavia ongelmia” ja ruokkii hajaannusta Suomen kirkon sisällä. Luoman mukaan vihkimyksen tarkoituksena ei ollut vihkiä pappeja Inkerin kirkon työhön vaan suomalaisille järjestöille Suomeen.

”Se näyttää siltä, että Inkerin kirkko ja muutamat suomalaiset järjestöt ovat rakentaneet järjestelmän, jonka tarkoituksena näyttää olevan kiertää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkakäsitys erillisvihkimyksillä”, Luoma sanoo.

Virkakäsityksellä viitataan kysymykseen naispappeudesta. Inkerin kirkko ja tietyt suomalaiset herätysliikejärjestöt suhtautuvat naispappeuteen kriittisesti. Erilaisesta virkakäsityksestä johtuen joidenkin teologien on ollut vaikea saada pappisvihkimystä Suomen ev.lut. kirkosta.

Vihityt ovat palvelleet Inkerin kirkkoa koulutustehtävissä

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela ihmettelee Tapio Luoman kommentteja. Järjestöjohtajat tapasivat arkkipiispan viime viikolla ja keskustelivat vihkimyksestä etukäteen. Nummelan mukaan Luoman esittämä ajatus, että Inkerin kirkko ei vihkinyt teologeja omaan työhönsä vaan ainoastaan suomalaisten järjestöjen palvelukseen, on virheellinen.

– Inkerin kirkolla on suunnitelma siitä, miten nämä papit tukevat Inkerin kirkon työtä. Sanoimme tämän arkkipiispalle ja hän vaikutti tyytyväiseltä vastauksiin.

Neljä vihityistä oli aiemmin vihitty Inkerin kirkossa diakonin virkaan, ja he ovat myös työskennelleet koulutustehtävissä Inkerin kirkossa. Viidennelläkin vihityistä on luvassa koulutustehtäviä.

– Arkkipiispalle on selvitetty henkilökohtaisessa tapaamisessa, että vihityt työskentelevät koulutustehtävissä Inkerin kirkossa. Siksi hämmästelen hänen väitettään, että papiksi vihityillä ei olisi aikomustakaan työskennellä Venäjällä, SRO:n toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen toteaa.

Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä sanoo olevansa pahoillaan, että jotkut ovat kokeneet pappisvihkimyksen provokaationa.

– Itse mietin, keneltä tämä ordinaatio on mitään pois. Päällimmäisin ajatus on, että ordinaatio on iloinen tapahtuma ja riemujuhla.

Kuka kaitsee vihittyjä?

Tapio Luoman mukaan pappisvihkimys aiheuttaa myös piispallisen kaitsennan ongelmia. ”Pappien tulisi olla kirkon kaitsennassa. Silloin kun Inkerin kirkon papit ovat toiminnallaan tai puheellaan aiheuttaneet hämmennystä, meillä suomalaisilla piispoilla ei ole ollut mahdollisuutta puuttua tilanteeseen eikä Inkerin kirkko ole reagoinut asiaan”, Luoma sanoo.

Järjestöjohtajien mukaan on kuitenkin selvää, että vihityt papit ovat Inkerin kirkon piispan, Ivan Laptevin kaitsennassa.

– Lisäksi he ovat Suomen työlainsäädännön ja hengellisen johtamisen puolelta järjestöjen johdon kaitsennan alla, Daniel Nummela sanoo.

”Asenneilmapiiri kovenee”

Järjestöjohtajien mukaan arkkipiispa Luoman reaktio kertoo kasvavasta polarisaatiosta Suomen kirkon sisällä.

– Asenneilmapiiri kovenee. Vahvasti tuntuu siltä, että herätysliikkeiltä pyritään ottamaan toimintatilaa pois kirkosta. Laidat ovat yhä kauempana toisistaan. Tietynlainen ykseyttä korostava puhe ei vastaa todellisuutta, Lauri Vartiainen toteaa.

– Tuntuu vaikealta ymmärtää, miksi Luoma antaa haastattelun, jossa hän sanoo, ettei hänellä ole mitään tietoa asioista, joista on käyty keskustelua edellisellä viikolla, Daniel Nummela kommentoi.

Vartiaisen mukaan arkkipiispan ja herätysliikejohtajien keskustelussa esitettiin toive, että molemmat osapuolet puhuisivat toisistaan hyvää eikä pahaa.

– Mietin, miten tämä Kotimaan artikkeli sopii siihen vetoomukseen.

”Tästä on hyötyä sekä Inkerin kirkolle että järjestöille”

Miksi viisi suomalaisteologia sitten piti vihkiä papeiksi Inkerin kirkossa? Säilä ja Vartiainen vastaavat, että vihittävät palvelevat Inkerin kirkkoa koulutus- ja julistustyössä. Nummela myöntää, että myös Suomen kirkollisella tilanteella on vaikutusta:

– Samaan aikaan, kun Inkerin kirkko on pyytänyt opetus- ja saarnatukea, samalla me saamme lisää työntekijöitä, joilla on pappisvirka. Tästä on hyötyä sekä Inkerin kirkolle että järjestöille.

Vihityt tulevat toimittamaan papillisia tehtäviä myös Suomessa, ainakin jossain määrin.

– Inkerin kirkko kuuluu sekä Kansainväliseen luterilaiseen neuvostoon että Luterilaiseen maailmanliittoon. Me pidämme Inkerin kirkon vihkimiä pappeja samalla tavalla pappeina kuin muitakin luterilaisia pappeja, Nummela toteaa.

Arkkipiispa Luoma esittää Kotimaan artikkelissa, että aiheeseen palataan syksyllä käytävissä lähetysjärjestöjen ohjauskeskusteluissa.

– Toivotaan, että jatkotoimenpiteet menisivät mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä ja Jumalan siunauksessa, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä toteaa.

Hei hyvä lukija!

Tämä artikkeli on poikeuksellisesti maksuton. Lehden tekeminen ei kuitenkaan ole ilmaista vaan vaatii paljon resursseja. Haluaisitko olla mukana mahdollistamassa kristillisen median tekemisen? Tilaa Uusi Tie paperi- tai verkkolehtenä täällä.