Mikä on suomalaiselle pyhää – ja miksi?

Pyhyyden ytimessä -tutkimuksessa kiinnostavaa on se, että vain kuudesosalle vastanneista kirkko, uskonto ja uskonnollisuus ovat pyhiä. Siis juurikin ne asiat, jotka perinteisesti ihmiskunnan historiassa on sijoitettu kaikkein keskeisimmin pyhyyden piiriin. Jopa arvokonservatiivien joukossa näitä pitää pyhänä vain kolmannes. Miksi näin on?

Oliko islam alun perin kristillinen harhaoppi?

Mitä nykytutkimus sanoo Koraanin ja islamin synnystä? Kuka profeetta Muhammed todella oli? Näitä kysymyksiä tutkii Inârah Instituutti, jonka kansainvälisen tutkija-tiimin jäsen Mohammed Lamsiah on perehtynyt erityisesti Koraanin varhaisiin käsi-kirjoituksiin.