Viisikymmentä vuotta Raamattua, herätystä ja lähetystä

Uusi Tie -lehden linja on sen historian aikana kiteytynyt kolmen iskusanan ympärille: Raamattu, herätys, lähetys. Lehdessä on haluttu avoimesti sitoutua Raamattuun. Maailmaa ja kirkkoa on tarkasteltu Raamatun valossa. Lehdessä on aina ollut tilaa Raamatun opettamiselle erilaisissa muodoissa. Useat lukijatutkimukset ovat osoittaneet, että sitä lukijat ovat enenevässä määrin halunneetkin. Raamattuun perustautuminen on merkinnyt lukemattomia, reippaitakin kannanottoja...

leif-srkln(1)

Uusi Tie -lehden linja on sen historian aikana kiteytynyt kolmen iskusanan ympärille: Raamattu, herätys, lähetys. Lehdessä on haluttu avoimesti sitoutua Raamattuun. Maailmaa ja kirkkoa on tarkasteltu Raamatun valossa. Lehdessä on aina ollut tilaa Raamatun opettamiselle erilaisissa muodoissa. Useat lukijatutkimukset ovat osoittaneet, että sitä lukijat ovat enenevässä määrin halunneetkin.
Raamattuun perustautuminen on merkinnyt lukemattomia, reippaitakin kannanottoja sekä yhteiskunnan että kirkon ilmiöihin. Toiset ovat kiitelleet tästä, ja toiset kritisoineet, mutta joka tapauksessa keskustelua on syntynyt. Tarve tällaiselle journalismille nimenomaan konservatiivisesta, raamatullisesta näkökulmasta on edelleen suuri. Onhan sellainen ääni selkeästi vähemmistössä tämän päivän Suomessa ja kirkossa.

Toinen lehden iskusana, herätys, on merkinnyt artikkeleita ja haastatteluja, joissa ihmiset ovat kertoneet, miten juuri he ovat kokeneet Jumalan kohtaamisen omassa elämässään. Yksi erikoisuus tässä suhteessa on lehden takakannessa lähes katkeamattomana jatkunut todistajien ketju. Viidenkymmenen vuoden ajan ihmiset ovat kertoneet, miten Jumala on heidät kohdannut tai mitä he ovat kokeneet ja oppineet elämässään Jumalan seurassa. Myös useampia ihmisiä koskevista herätyksistä on pyritty raportoimaan, sekä kotimaasta että ulkomailta.
Samalla on pyritty säilyttämään kriittinen ote, silloin kun on nähty epäraittiutta ja väärä opetusta. Pääpaino on kuitenkin ollut siinä, että ihmiset saavat kertoa, miten juuri he ovat kokeneet Jumalan armon omassa elämässään. Tällainen linja on hyvin luonnollista, syntyihän Uusi Tie -lehti itsekin herätyksen tuloksena. Sitä alettiin julkaista keskellä viidennen herätysliikkeen kasvuaikaa.

Kolmas iskusana, lähetys, on myös ohjannut Uuden Tien tekemistä. Johtuen läheisestä yhteydestään Kansanlähetykseen lehti on aina halunnut haastaa lukijoitaan lähetysvastuuseen ja kertoa laajasti siitä, mitä lähetysrintamalla eri puolilla maailmaa tapahtuu.

Kuinka hyvin Uusi Tie on edellä mainituissa linjauksissaan onnistunut? Se jää lukijoittemme arvioitavaksi. Kelpaavatko nämä iskusanat edelleen ohjaamaan viisikymmentä vuotta täyttävää Uutta Tietä? Ehdottomasti. Jos on jotakin, mitä Suomi ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko juuri nyt tarvitsevat, niin juuri Raamatun sanan synnyttämää herätystä, joka johtaa evankelioimistyön ja lähetystyön uuteen tulemiseen. Tällä linjalla jatkaen vietämme juhlavuotta, ja menemme innolla eteenpäin.