Sukupuoliristiriidan hoidossa huolestuttavia piirteitä

Kuka tahansa rakastava vanhempi huolestuisi, jos oma lapsi haluaisi vahingoittaa kehoaan ja tehdä itsensä loppuelämäkseen riippuvaiseksi lääkkeistä.

Kerroimme Uuden Tien numerossa 12/2019 ruotsalaisten professorien ja lääketieteen asiantuntijoiden huolesta sukupuolenvaihdoshoitoihin liittyen. Tämän viikon Uudessa Tiessä alan suomalainen huippuasiantuntija esittää samansuuntaisia huolenaiheita. Lisäksi tällaiset hoidot läpikäynyt ”Sametti” kertoo hätkähdyttävän henkilökohtaisen kokemuksensa siitä, mitä transhoidot käytännössä hänen kohdallaan merkitsivät.

Suomessa on parhaillaan käynnissä liikehdintä, joka ajaa maahamme translain uudistamista. Lakimuutos antaisi myös alaikäisille oikeuden ”hakea itsenäisesti juridista sukupuolen vahvistamista”. Seuraava hallitus saanee tämän lain käsiteltäväkseen.

VUOSITUHANSIEN AJAN maailmassa on tiedetty, että nainen ja mies täydentävät toisiaan. Kaikissa suurissa maailmankulttuureissa vallitsee naisen ja miehen avioliiton ensisijaisuus, ja perhe rakentuu isä–äiti–lapsi-kolmoissidoksen varaan. Näitä asioita pidetään luonnollisina tosiasioina, jotka ovat itsessään hyviä. Myös Raamattuun perustuva kristillinen opetus tukee näitä käsityksiä.

Nyt Suomessakin leviävän uuden sukupuoli-ideo­logian mukaan ne ovat kuitenkin vain yhteiskunnallisesti rakennettuja sosiologisia ilmiöitä ja ajan myötä muokkautuneita toimintatapoja. Ne pitäisi purkaa kasvatuksen ja kulttuurivaikuttamisen kautta, koska niitä pidetään syrjivinä ja tasa-arvon vastaisina. Tämä uusi sukupuoli-ideologia kyseenalaistaa feminiinisen ja maskuliinisen identiteetin luonnonmukaisuuden ja niiden täydentävyyden toisiaan kohtaan.

KASVATUKSEN TEORIAN ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa työskentelevä Tapio Puolimatka selittää sukupuoliaatetta lähiviikkoina ilmestyvässä kirjassaan (Sukupuoli muutoksessa, Päivä 2019). Sukupuoli-ideologian mukaan ”naisen ontologinen rakenne puolisona, äitinä ja kasvattajana ei ole myönteinen luonnollinen tosiasia, joka luo edellytykset hyvälle elämälle, vaan kahle ja orjuuttava rakenne, joka estää naisen aidon yksilöllisyyden ilmenemistä. Sama pätee miehen elämään puolisona ja isänä.”

Vaikka sukupuoli-ideologiaa edistävät vetoavat usein suvaitsevaisuuteen ja ihmisoikeuksiin, he ovat vähitellen toteuttamassa maailmanlaajaa ”relativismin diktatuuria”, joka kieltää oikeuden julkisesti puolustaa perinteistä avioliittokäsitystä ja sen perustana olevaa sukupuolijakoa naisiin ja miehiin. Marguerite A. Peeters avaa tätä kehitystä artikkelissaan The new global ethic: challenges for the Church (Uusi globaali etiikka: haasteita kirkolle).

KUKA TAHANSA rakastava vanhempi huolestuisi, jos oma lapsi haluaisi vahingoittaa kehoaan ja tehdä itsensä loppuelämäkseen riippuvaiseksi lääkkeistä. Uuden ideologian ansiosta tämä kohtalo odottaa nykyään monia vanhempia, joiden teini-ikäinen lapsi haluaa vaihtaa sukupuoltaan omaksuttuaan transideologisen käsityksen, jonka mukaan ihminen voi syntyä sukupuoleltaan väärään kehoon, Tapio Puolimatka ennustaa.

Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja sellaisena hänelle äärettömän rakas ja arvokas. Tässä langenneessa maailmassa me kaikki kohtaamme eri-ikäisinä ja erilaisina yksilöllisinä ihmisinä ahdistuksia ja painimme oman rikkinäisyytemme kanssa.

Oikea ja rakentava suunta ei kuitenkaan ole luonnollisen miehisyytemme ja naiseutemme kieltäminen tai pyrkimys sen muuttamiseen, vaan pyrkiminen siihen mitä lehdessämme haastateltu ”Sametti” kaiken tapahtuneen jälkeen totea: ”­Haluan hyväksyä, että kehoni on se, mikä se on.” Tässä prosessissa saamme kaiken saatavissa olevan hyvän inhimillisen avun lisäksi turvautua Kristuksen armolliseen rakkauteen ja apuun.