Alaikäisen päätös?

Trans-klinikoille hakeutuvien nuorten määrä kasvaa rajusti, mutta nuorten transhoitojen pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tutkimustietoa.
Riittakerttu Kaltiala nojaa puhuun.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa nuorisopsykiatrian professorina ja ylilääkärinä toimiva Riittakerttu Kaltiala kohdannut työssään satoja sukupuoli-identiteettiään pohtivaa lasta ja nuorta. KUVA: EMMA AUTTI

Ihmisoikeuskysymys. Itsemääräämisoikeus. Translain uudistamista vaaditaan vahvoilla iskulauseilla. Transhoidot onkin kuuma poliittinen aihe. Kun Uusi Tie kysyi eduskuntapuolueilta, minkä ikäinen on valmis päättämään osittain peruuttamattomista transhoidoista, täysi-ikäisyyttä vaatineet puolueet olivat vähemmistössä.

Miten transhoitoihin hakeutuvia alaikäisiä tarkastelee erikoislääkäri, jonka työnkuvaan hoidon arviointi kuuluu?

– Yleisesti ottaen identiteetti on nuoruusiän kehityksen tulos. Sukupuoliahdistusta kokeneista lapsista 80 prosentilla ahdistus helpottaa puberteetin aikana, toteaa Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heino.

Suurella osalla transhoitoihin hakeutuvista nuorista on psykiatrisia häiriöitä, vakavaa masennusta ja persoonallisuuden häiriöitä.

Hänen mukaansa mediassa esitetään aika rohkeasti, että transhenkilöiden psykiatriset ongelmat johtuisivat sukupuolen ilmentämisestä ja kertoo, että nuorilla useimmin häiriöt ovat alkaneet jo aikaisemmin. Osalla tutkimuksiin hakeutuvista nuorista sukupuoli-identiteetti on vielä keskeneräinen ja kypsymätön.

– Suurella osalla transhoitoihin hakeutuvista nuorista on psykiatrisia häiriöitä, vakavaa masennusta ja persoonallisuuden häiriöitä.

– Autismin kirjon häiriöitä on 20-kertainen määrä valtaväestöön verrattuna. Sama on huomattu kansainvälisesti, mutta vielä emme tiedä mistä tässä on kysymys. Autismiin kuuluu muutosten vastenmielisyys. Voisiko puberteettiin liittyvät kehon muutokset olla ahdistuksen syy?

Osa muutoksista jää pysyviksi, vaikka katuisi

Kansainväliset hoitosuositukset perustuvat aikuisten hoitamisesta saatuun kliiniseen tietoon. Sen sijaan nuorten transhoitojen pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tietoa.

– Tämä ongelma on olemassa, Riittakerttu Kaltiala-Heino sanoo.

Alaikäisten hoidossa Suomessa käytetään blokkerihoitoa, jonka ideana on pysäyttää puberteetin eteneminen, jolloin ei-toivotut ominaisuudet eivät kehity.

– Näin toivotaan saatavan lisää aikaa. Toisaalta sukuhormonin tärkein vaikutus liittyy aivojen kehittymiseen. Emme tiedä, kehittyvätkö aivot normaalisti hormoniblokkerihoidon aikana, sillä asiasta ei ole tutkimusta.

Kaltiala-Heino muistuttaa, että puberteetin aikana päätöksentekokyky, abstrakti ajattelu ja tunne-elämä kehittyvät.

Hoidoissa alaikäiselle potilaalle voidaan antaa myös vastakkaisen sukupuolen hormoneja, mikä vaikuttaa kehon pehmeisiin kudoksiin. Estrogeeni näkyy vähitellen pyöristyvänä lantiona, testosteroni puolestaan kasvattaa lihasmassaa. Muutokset pehmeissä kudoksissa palautuvat, mikäli muuntohormonin antaminen lopetetaan.

Tietyt muutokset voivat jäädä pysyviksi.

– Testosteroni muuttaa kurkunpäätä, ja tämä kova kudos ei palaudu. Muuntohormonit lopettavat naisella kuukautiset ja miehellä siemensyöksyt. Siitä, palautuuko hedelmällisyys, ei ole takeita.

Kaltiala-Heino pitääkin nykyisessä translaissa olevaa vaatimusta sterilisaatiosta turhana, sillä hoidot itsessään tekevät hedelmättömäksi, eikä trans­hoitoihin Suomessa kuulu sterilisointi.

”Potilas ei voi valikoida hoitoja”

Muuntohormonit heilauttelevat tunteita. Testosteroni kaventaa tunne-elämää ja voi lisätä aggressiota, estrogeeni puolestaan lisää tunneherkkyyttä.

– Olemme havainneet muuntohormonihoidon aloittaneilla masennusjaksoja. Osalle tulee mielialaongelmia hormonien vuoksi tai identiteettiin liittyvän muutoksen takia.

Täysi-ikäisyyttä joutuu odottamaan monessa muussakin asiassa. Nuoret ovat vielä epäkypsiä.

Miten ihmiset voivat hoitojen jälkeen?

– Useimmiten ne nuoret, jotka ovat voineet hyvin ennen hoitoja, voivat hyvin myös transhoitojen jälkeen. Mutta jos ennen hoitoja on ollut psykososiaalisia ongelmia tai psykiatrisia oireita, ne eivät transhoidoilla häviä.

Hormonihoitojen lisäksi sukupuolta voidaan muokata kirurgisesti, mutta Suomessa henkilön tulee olla täysi-ikäinen ennen toimenpiteitä.

Setan ja Trasekin esittämää vaatimusta, että transhoitoihin pitäisi päästä ilman lääketieteellistä arviointia, Kaltiala-Heino kritisoi.

– Lääketieteellistä hoitoa ei potilas voi valikoida, vaan se perustuu aina lääketieteelliseen arvioon, ja näin tulisi olla edelleen. Julkisin varoin kustannettujen hoitojen tulee olla lääketieteellisen harkinnan mukaisia.

Viime vuosina Trans-poleille on hakeutunut yhä enemmän nuoria tutkimuksiin. Hoitoja Kaltiala-Heino ei aikaistaisi nykyisestä.

– Täysi-ikäisyyttä joutuu odottamaan monessa muussakin asiassa. Nuoret ovat vielä epäkypsiä. Silloinkin kun sukupuolikokemus on ydinongelma, on hyvä muistaa, että hoidot ovat rankkoja.

Lisäksi

Mistä on kysymys?

  • Transhoitoihin hakeutuvien määrä on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Vuonna 2017 heitä oli noin tuhat, arvioi Taysin aikuispsykiatrian ylilääkäri Aino Mattila. (Iltalehti 5.4.2018)
  • Alaikäisiä hakeutui trans-tutkimuksiin viime vuonna noin 200. Heistä noin joka kolmas sai transdiagnoosin ja aloitti hormonihoidot.
  • Setan ja Trasekin vaatimukset translain uudistamiseksi:
  1. sukupuolen muuttaminen myös alaikäisille
  2. juridisesta sukupuolesta ilmoitusasia
  3. yksilöllisiä hoitoja
  4. laista on poistettava sterilisaatiovaatimus.
  • Sukupuoli-identiteetin tutkimus, hoitojen koordinointi ja suuri osa hoitojen toteutuksesta on keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa (HYKS) ja (Tays) sijaitseville Trans-poliklinikoille.

Piditkö lukemastasi? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa!