Raamatun opettaminen voi olla maallikon kutsumus

Jorma Tarhio, Kalevi Komppa, Riitta Paajanen ja Kaisa Koivula ovat Raamatunopetusakatemian käyneitä raamatunopettajia. Heitä yhdistää paitsi se, etteivät he ole opiskelleet teologiaa, myös yhteinen intohimo Raamatun tutkimiseen ja opettamiseen.

– Olen hyvin kiinnostunut Jumalasta ja haluan pysyä kontaktissa hänen kanssaan. Raamatun kautta voin saada tietoa hänestä – siellä on kaikki se, mitä hän on ilmoittanut itsestään. KUVA: MILLA SUONIO