Päivi Räsänen kiisti syyttäjän väitteet: ”En ole näin sanonut enkä ajattele näin”

Kansanedustaja Päivi Räsänen piti useita häneen kohdistuneiden syytteiden väitteitä epätotuudenmukaisina. Hän esimerkiksi kiisti väitteen, että hänen mukaansa ihmisen pitäisi päästä eroon homoseksuaalisuudesta.

Päivi Räsäsen mukaan useat syyttäjän häntä koskevat väitteet olivat epätotuudenmukaisia. Kuva: Matti Korhonen

Kansanedustaja Päivi Räsänen ja Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola vastasivat maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa syytteisiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Räsänen kirjoitti vuonna 2004 Suomen Luther-säätiön kustantaman pamfletin Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Juhana Pohjola on syytettynä saman kirjasen julkaisusta, sillä hän on Luther-säätiön julkaisujen päätoimittaja.

Kaksi muuta Räsäsen syytettä koskevat hänen sosiaalisessa mediassa julkaisemaansa päivitystä, jossa hän arvosteli Suomen ev.lut. kirkon osallistumista Pride-tapahtumaan sekä Yle Puheen radiohaastattelua, jossa Räsänen oli Ruben Stillerin vieraana. Jakso oli otsikoitu ”Mitä Jeesus ajatteli homoista?”

Pamfletissa osittain vanhentunutta tietoa

Omassa puheenvuorossaan Päivi Räsänen kertoi, että muutamaa kuukautta ennen kuin hänen tietoonsa rikosilmoitus tuli, hän löysi laatikoita siivotessaan muutaman kappaleen vanhaa, vuonna 2004 julkaisemaa pamflettiaan. Hän myönsi, että pamfletti sisältää jo vanhentunutta lainsäädännöllistä ja tutkimuksellista tietoa.

– Se on kuitenkin lain mukainen teksti, jolla pitää olla olemassaolon oikeus. Peruslähtökohta on se, että siinä olevat Raamattuun perustuvat opetukset ovat ajattomia.

Räsäseltä kysyttiin, miksi hän on levittänyt pamflettia sen jälkeen, kun siitä on määrätty esitutkinta.

– Minulle tuli kyselyjä, mikä vihkonen minulla on, josta valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan. Minusta oli täysin välttämätöntä julkaista se, jotta ihmiset tietäisivät, millaista vihkoa ollaan tutkimassa.

Räsänen kiisti ehdottomasti syyttäjän väitteen siitä, että hän pamfletissaan yhdistäisi homoseksuaalisen taipumuksen ja taipumuksen lasten hyväksikäyttöön. Syyttäjä viittaa pamfletin kohtaan, jossa todetaan: ”Jos pinnalliseen seksuaaliseen arvopohjaan yhdistetään viesti siitä, että yhteiskunnan kannalta on yhtä toivottavaa avioitua myöhemmin joko omaa tai toista sukupuolta olevan kanssa, tällä rohkaistaan selvästi myös varhaisiin homoseksuaalisiin kokeiluihin. Tämä avaa väylän myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jossa aikuisten miesten on helpompi saada seksikontakteja alaikäisiin poikiin.”

– Puhun pamfletissa laajemmin arvoköyhyydestä ja seksuaalikasvatuksesta, joka on johtanut siihen, että nuorten kohdalla seksikokeilut ovat tulleet yhä varhaisempaan vaiheeseen. Ne mahdollistavat myös sen, että aikuiset – seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta – voivat saada lapsia ja nuoria nettimaailman kautta hyväksikäytettäviksi, Räsänen puolustautui.

– Miksi pamfletissa mainitaan tässä kohtaa pojat, johtuu siitä, että pamfletin aiheena on samaa sukupuolta olevien suhteet. Kiinnitän huomiota, että myös pojat voivat joutua tällaisen kohteeksi. Olen koko poliittisen urani aikana toiminut lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

Raamatussa puhutaan teoista, ei identiteetistä

Päivi Räsänen kiisti myös sen syyttäjän väitteen, että hänen mukaansa ihmisen pitäisi päästä eroon homoseksuaalisuudesta.

– En ole näin sanonut enkä ajattele näin. Raamatussa puhutaan nimenomaan teoista, ei ihmisen identiteetistä.

Syytteen mukaan Räsänen pitää homoseksuaaleja muita alempiarvoisina. Myöskään tämä syytteen kohta ei ole Räsäsen mukaan totuudenmukainen.

– Se on täysin vastoin vakaumustani, koska kristillinen vakaumukseni lähtee siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Kaikki ovat samanarvoisia riippumatta heidän ominaisuuksistaan tai tekemisistään. Pidän näitä loukkaavina väitteinä sekä itseäni että homoseksuaaleja kohtaan.

Räsänen korosti sitä, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia, mutta myös Jumalan edessä yhtä lailla syntisiä.

– Luulen, että iso ongelma on siinä, ettei välttämättä ymmärretä kristinuskon perusnäkemystä siitä, että ihminen on äärettömän arvokas, mutta myös syntinen, taipumuksestaan riippumatta.

– Pamfletin päätarkoitus oli se, että halusin rohkaista kristittyjä luottamaan Raamattuun Jumalan sanana. Jos tämä luottamus menetetään, menetetään Raamatun ydinsanoma, että Jeesus on tullut kuolemaan kaikkien puolesta ja sovittamaan kaikkien synnit. Tavoitteeni on, että tälle taivastielle ei tulisi estettä.

Syyttäjä leimasi fundamentalistiksi ja ahdasmieliseksi?

Juhana Pohjola näki, että syytteet pyrkivät rajaamaan uskonnonvapautta. Kuva: Matti Korhonen

Juhana Pohjola kritisoi omassa puheenvuorossaan syyttäjän esittämää näkemystä, jonka mukaan Raamattua kyllä saisi siteerata, mutta sen kanssa ei välttämättä saisi olla samaa mieltä. Tämä kaventaa oleellisesti uskonnonvapautta.

– Jos ei voi tehdä eroa sen välillä, että rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä, se käytännössä kaventaa Jumalan lain ja evankeliumin julistuksen, ja laittaa näin suitset Suomen ev.lut. kirkon tai minkä tahansa kirkon paimenille.

Pohjolalta kysyttiin, mikä on kristinuskon vastaus seksuaalisuuden kanssa kamppaileville ihmisille.

– Riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, jokaisella on ehdoton arvo. Jokaisella sikiämisestä viimeiseen hengenvetoon on jakamaton ihmisarvo. Ne, jotka haluavat seurata kristillistä moraaliopetusta, kutsutaan seuraamaan Raamatun viitoittamaa tietä, jossa seksuaalisuus kuuluu miehen ja naisen väliseen avioliittoon.

Pohjola kommentoi vielä lopuksi syyttäjien kielenkäyttöä.

– Vaikka syyttäjät sanoivat, että tässä ei ole kyse teologiasta, he itse puhuivat siitä käyttämällä pejoratiivisia ilmauksia puhumalla fundamentalisteista ja ahdasmielisestä kristillisyydestä, vaikka kyseessä on valtavirran kristillinen avioliittonäkemys. Syyttäjä ei edustanut millään tavalla objektiivisuutta asiassa.

Tältä päivältä käsittely päätettiin noin kello 18:00. Loppulausunnot jäivät kuulematta, ja ne siirrettiin pidettäväksi 14. helmikuuta.

Lue täältä myös syytteen perusteluista ja Räsäsen avustajan vastauksista.

Lisäksi

Räsänen vastaa syyttäjälle

Loppupuolella oikeudenkäynti alkoi saada erikoisia piirteitä, sillä syyttäjä kysyi varsin yksityiskohtaisia kysymyksiä Räsäseltä teologiasta ja seksuaalisuudesta.

Syyttäjä: Voiko tekoja erottaa identiteetistä?
Räsänen: Ilman muuta voi. Eikä se koske vain homoseksuaaleja, vaan kaikkia ihmisiä.

Syyttäjä: Vaaditko heteropareja pidättäytymään heteroseksistä?
Räsänen: En avioliitossa olevilta vaadi sitä, mutta avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat syntiä.

Syyttäjä: Miksi vaadit sitten homoseksuaaleja pidättäytymään seksistä ja särkemään identiteettinsä?
Räsänen: En vaadi ketään särkemään omaa identiteettiään, vaan päinvastoin toivon, että jokaiselle ihmiselle, oli hänen identiteettinsä mikä tahansa, osoitettaisiin kunnioitusta. Länsimaisessa yhteiskunnassa jokainen päättää, miten elää. Mutta näkemys siitä, että sukupuolielämä kuuluu miehen ja naisen avioliittoon, ei ole pelkästään minun näkemykseni vaan klassinen kristinuskon näkemys.

Tämän jälkeen syyttäjä vertasi homoseksuaalisuutta ihonväriin.

Räsänen: Eihän ihonvärin muuttaminen ole teko tai moraalinen valinta. Nyt me puhumme moraalisista valinnoista. Ei ihonväriin voi vaikuttaa.

Syyttäjä: Onko homoseksuaalisuus moraalinen valinta?
Räsänen: Ei ole, mutta ihmisen teot ovat moraalinen valinta. Ja se, millaisissa suhteissa elämme.

Syyttäjä: Yleensä protestanttiset kirkot hyväksyvät Raamatun ei-kirjaimellisen tulkinnan. Miksi tulkitsette homoseksuaalisuutta koskevat kohdat kirjaimellisesti?

Tässä kohden Räsänen ihmetteli, minkä takia nyt onkin keskusteltava raamatuntulkinnasta, vaikka syyttäjä itse alussa sanoi, että oikeudenkäynnissä ei ole kyse raamatuntulkinnasta. Hän sanoi kuitenkin olevansa valmis keskustelemaan myös siitä.

Räsänen: Jos saan raamatuntulkintaan vastata, tämän kysymyksen suhteen Raamattu on hyvin yksiselitteinen. Kirkkokunnat – myös protestanttiset kirkkokunnat – ovat opettaneet, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja homoseksuaaliset teot ovat Jumalan tahdon vastaisia. Tämä ei ole minun yksityisajatteluani. Tälläkin hetkellä Suomen ev.lut. kirkko opettaa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Syyttäjä: Jos olette sitä mieltä, että yleisö on käsittänyt sanomanne väärin, miksi ette ole korjanneet lausumia?
Räsänen: Minulla on pikemminkin se kokemus, että suuri yleisö on ymmärtänyt tekstini oikein. Sen sijaan syyttäjä ei ole ymmärtänyt niitä oikein. Se palaute, jota runsaasti saan, osoittaa, että suuri yleisö ymmärtää, mistä tässä on kysymys.