Lähetysjohtaja Daniel Nummela: ”Meidän on käytävä ne taistelut, joihin Jumala meidät lähettää”

Kansanlähetyspäivillä lähetysjohtaja Daniel Nummela linjasi, että Kansanlähetyksen on varauduttava tilanteeseen, jossa se ei voisi enää vaikuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon parissa.
Väkeä istumassa ulkona penkillä.

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela totesi muissa Pohjoismaissa käytävän samanlaisia kamppailuja kuin Suomessa. ”Emme ole yksin”, hän muistutti. Nummelan puhe keräsi suuren kuulijakunnan. KUVA: SUSANNA SARIMAA

”MAAILMA TARVITSEE tänä päivänä evankeliumin ilosanomaa syntien anteeksiantamuksesta. Sanoessani näin tarkoitan myös meitä uskovia. Muistakaa Paavalin sanat:

Miten siis on? Olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. (Room. 3:9)

On tärkeää, että teemme parannusta omista synneistämme. On helppo osoittaa lähimmäisen epäkohtia. On paljon vaikeampaa myöntää, että minun elämässäni on sellaisia asioita, joita Jumala suree.

Emme voi kuitenkaan valita niitä taisteluja, jotka joudumme kohtaamaan. Moni puheenaihe, joista meidät tunnetaan, ei ole ollenkaan sellainen, josta toivoisimme, että meidät tunnetaan. Meidän on kuitenkin käytävä juuri ne taistelut, joihin Jumala meidät lähettää.

On helppo osoittaa lähimmäisen epäkohtia. On paljon vaikeampaa myöntää, että minun elämässäni on sellaisia asioita, joita Jumala suree.

Kansanlähetyksen suhde kirkkoon on vaikeutunut

Viime kesän Kansanlähetyspäivien jälkeen Kansanlähetyksen suhde Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kriisiytyi. Tämä tapahtui, kun kaksi työntekijäämme vihittiin Inkerin kirkon pappisvirkaan 3.9.2023. Asiaan liittyvä kuulemismenettely on yhä kesken.

Riippumatta siitä, miten kuulemismenettelyssä käy, Kansanlähetys tulee jatkamaan Raamatunopetus- sekä lähetys- ja evankelioimistyötä. Kutsumuksemme on edelleen viedä evankeliumin ilosanomaa syntien sovituksesta kotiovelta maailman ääriin saakka. Kansanlähetyksen identiteetti ei ole asemassa tai omaisuudessa vaan Jumalan lapseudessa.

Piispojen esitys on Jumalan sanasta luopumista

Kirkossa ei ole kuohunut vain Inkerin kirkon pappisvihkimyksen jäljiltä vaan ennen kaikkea piispojen tekemän aloitteen takia.

Maaliskuun 12. päivä piispat esittivät, että kirkkojärjestyksen 3. luvun 12 §:ään otettaisiin säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä.

Muutoksen tärkeimmäksi perusteeksi näyttää nousevan kysymys kirkon ykseyden säilyttämisestä. Esitykselle ei kyetä antamaan yhtään varsinaista raamattuperustetta, koska tällaisia perusteita ei ole olemassa. Piispojen esitys on vakava poikkeama Jumalan sanasta.

Kansanlähetys ei yhdy eikä tule yhtymään tällaiseen Jumalan sanasta luopumiseen. Kantamme avioliitosta on kirjattu selkeästi Kansanlähetyksen ohjelmassa. Pitäydymme Raamatun opetukseen yhden miehen ja yhden naisen välisestä avioliitosta.

Piispojen esitys
hajottaa kirkkoa

Piispojen esitys on herättänyt suurta huolta suomalaisten kristittyjen mielissä. Huoli ei ole turha, sillä esitys on kokonaisuudessaan vakava askel suuntaan, jossa kirkkomme hajoaisi. Jo nyt esityksessä puhutaan siitä, että jatkossa samaa sukupuolta olevien avioliiton ei voi enää sanoa olevan Jumalan tahdon vastainen.

Väärästä opetuksesta on sanouduttava irti. Siksi julkaisimme yhdessä kymmenen järjestön johtajien kanssa kannanoton raamatullisen avioliittokäsityksen puolesta. Kannanotossa sitoudumme työskentelemään sen eteen, että jokaisella kristityllä on Suomessa hengellinen koti, jossa voi hyvällä omallatunnolla olla myös silloin, jos Suomen ev.lut. kirkko muuttaa avioliittokäsitystään.

Kansanlähetyksellä ei ole ensisijaista halua irrottautua Suomen ev.lut. kirkosta. On kuitenkin todettava, ettemme johtajina voi hoitaa tehtäväämme vastuullisesti varautumatta tilanteeseen, jossa meidät käytännössä pakotetaan kirkon ulkopuolelle.

Tilanne on äärimmäisen vakava. Ristin evankeliumin vääristyessä yhdenvertaisuuden evankeliumiksi meidän tulee yhä selkeämmin nostaa esille lähetyksen näkymät.

Suomen kirkkopolitiikka ei ole maailman napa

Samaan aikaan kun Kansanlähetyksen ja Suomen ev.lut. kirkon suhteissa on haasteita, maailman suurin luterilainen kirkko, Etiopian Evankelinen Mekane Yesus-kirkko, haluaa syventää yhteistyötä kanssamme.

Saamme iloita myös siitä, että Jumalan omaisuuskansan eläessä keskellä hengellistä etsintää olemme onnistuneet rekrytoimaan lahjakkaita työntekijöitä juutalaislähetyksen pariin.

Tärkeä näkymä on myös Pohjoismaisten kumppaniemme piirissä tapahtuva muutos. Naapurimaissa on samat ideologiat, kysymykset ja taistelut.

Pidetään uskomme
ytimestä kiinni

Moni miettii, mitä tulisi tässä tilanteessa tehdä. Herätysliikejohtajien kannanotossa rohkaisemme tavallisia Raamattuun luottavia kristittyjä hakeutumaan sinne, missä Jumalan sanasta pyritään pitämään kiinni.

Tietä eteenpäin etsiessämme on verkostoiduttava entistä paremmin. Olemme syventäneet yhteistyötä erityisesti niiden kumppaniemme kanssa, jotka jakavat liikkeemme luottamuksen Raamattuun Jumalan sanana.

Viime aikoina monet asiat ovat jääneet homoseksuaalisuuskysymyksen jalkoihin. On kuitenkin tärkeää, että opetuksemme keskiössä säilyy aina ikuisuusnäkökulma. Juuri evankeliumin ydin syntien anteeksiantamuksesta synnyttää aitoa luottamusta Jeesukseen Herranamme ja ikuisen elämän antajana.

Ristin evankeliumin luovuttamattomuuteen on kaksi syytä. Elämän lyhyys ja iankaikkisuuden pituus”

Juttu on tiivistelmä Daniel Nummelan Kansanlähetyspäivien puheesta.

 

Piditkö artikkelista? Ole mukana tekemässä kristillistä mediaa tilaamalla Uusi Tie tästä.